Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Wojewoda powołała konsultantów w dziedzinach: reumatologii, transplantologii klinicznej oraz neurochirurgii

Wojewoda powołała konsultantów w dziedzinach: reumatologii, transplantologii klinicznej oraz neurochirurgii

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła powołania konsultantom wojewódzkim w dziedzinach: reumatologii, transplantologii klinicznej oraz neurochirurgii.

Z dniem 21 czerwca 2023 r. na pięcioletnią kadencję został powołany:

- Konsultant wojewódzki w dziedzinie reumatologii dr hab. n. med. Bogdan Kolarz, prof. UR – kierownik Kliniki Reumatologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim
Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

Z dniem 5 lipca 2023 r. na pięcioletnią kadencję został powołany:

- Konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej dr hab. n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska, prof. UR - kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej i Ośrodkiem Dializoterapii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

- Konsultant wojewódzki w dziedzinie neurochirurgii dr n. med. Przemysław Grzegorzewski – zawodowo związany z Kliniką Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Urazów Kręgosłupa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Konsultanci, w ramach pełnienia swoich funkcji, wykonują m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przeprowadzą kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.

Zespół Prasowy Wojewody

50000 Pozostało znaków