Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

„Wieczór jasielski w Warszawie” w dniu 4 lutego 2015 r.

„Wieczór jasielski w Warszawie” w dniu 4 lutego 2015 r. Mając na uwadze 2015 rok - 650. rocznicę nadania Jasłu praw miejskich oraz 50. lecie działalności Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, jej prezes Wiesław Hap jeszcze w ubiegłym roku postanowił rozpropagować tematykę jasielską na forum ogólnopolskim. Dlatego w tym celu nawiązał kontakt z Domem Spotkań z Historią w Warszawie.

Tragedia zniszczeń jakie dotknęły Jasło i stolicę Polski w trakcie kilku miesięcy 1944 roku stała się punktem wyjścia, by ziścić pomysł, żeby przybliżyć mieszkańcom stolicy dzieje naszego miasta. Po ustaleniach z dyrekcją tej warszawskiej instytucji i z burmistrzem Jasła, podjęto decyzję, że zostanie on zrealizowany początkiem roku, w nawiązaniu do kolejnej rocznicy, kiedy to 70 lat temu do ruin zniszczonego w 97% Jasła powracali z wysiedlenia jego mieszkańcy.

W dniu 4 lutego, po przyjeździe do Warszawy do Domu Spotkań z Historią delegacja jasielska wspólnie z pracownikami placówki przygotowała wystawę przywiezioną z naszego miasta. Jej autorką jest wiceprezes SMJiRJ Felicja Jałosińska, a ekspozycja ta poświęcona jest zburzeniu i odbudowie Jasła. Była ona dostępna dla zwiedzających od godzin południowych do wieczora. Autorkę i ideę wystawy przedstawił członek Zarządu Stowarzyszenia Jacek Nawrocki. Miało również miejsce spotkanie burmistrza Miasta Jasła, prezesa SMJiRJ i honorowego gościa wydarzenia - Zbigniewa Skrudlika z dyrektorem Domu Spotkań z Historią Piotrem Jakubowskim. Stwierdzono, że warto nawiązać ze sobą bliższą współpracę.

DPP 121

O godzinie 18. 00 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie „Wieczoru jasielskiego w Warszawie”. Wszystkich uczestników i gości, w tym posła na Sejm RP Bogdana Rzońcę, w imieniu gospodarzy z Domu Spotkań z Historią powitała Alicja Smotryś - producentka i organizatorka spotkań. Wśród oficjalnej delegacji Miasta Jasła oprócz burmistrza Ryszarda Pabiana znaleźli się radni Rady Miejskiej Jasła: Lech Polak i Michał Rybka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Agata Koba, przedstawiciel Wydziału Kultury UM Barbara Żegleń i dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Janusz Szewczyk.
Jako pierwszy ze strony jaślan głos zabrał burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian. Podziękował za możliwość zaprezentowania wystawy o zniszczeniu i odbudowie miasta „zburzonego nienawiścią, a odbudowanego pracą” oraz przybliżenia najwartościowszych, zasłużonych na różnych polach jaślan. Jego zdaniem to spotkanie w ważny sposób wpisuje się w kalendarz tegorocznych obchodów rocznicy lokacji miasta. Z kolei w swoim wystąpieniu prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Wiesław Hap przedstawił genezę i cele spotkania oraz wyraził nadzieję, że to dopiero początek współpracy z Domem Spotkań z Historią na polu propagowania dziejów i wzmacniania przekonania, że pamięć o przeszłości buduje naszą tożsamość.

DPP 127

Kolejnym punktem programu była prelekcja Wiesława Hapa połączona z prezentacją multimedialną na temat „Krótki zarys dziejów Jasła, jego zniszczenie w 1944 r. i odbudowa”.
W części artystycznej wieczoru pod tytułem „W kręgu magicznej muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza” wystąpiły wokalistki i zespół Fermata z Jasielskiego Domu Kultury. Młode artystki przygotowane przez Ewę Grzebień wykonały piosenki z bogatego dorobku tego urodzonego w Jaśle twórcy. Postać mieszkającego od wielu lat w Warszawie kompozytora i muzyka przybliżył członek Zarządu SMJiRJ Tomasz Kasprzyk, a krótki list Jerzego Dudusia Matuszkiewicza jaki skierował on do uczestników spotkania za pośrednictwem prezesa Stowarzyszenia odczytała członkini SMJiRJ Ilona Dranka. Następnie zebrani obejrzeli krótki fragment uroczystości wręczenia urodzonemu w naszym mieście muzykowi i kompozytorowi prestiżowej nagrody za dokonania twórcze - Złotego Fryderyka. Mogli tam usłyszeć wypowiedź laureata, krótką wiązankę jego melodii filmowych oraz solo saksofonowe mistrza w jednym z utworów.

DPP 124

W klimat kolejnej części wieczoru wprowadził prezes Stowarzyszenia przypominając grupę wybitnych jaślan jacy zafunkcjonowali w sposób trwały na różnych płaszczyznach życia historycznego, kulturalnego, naukowego etc. naszego państwa i narodu na przestrzeni dziejów. Jednym z nich jest człowiek, który był bohaterem ostatniego bloku spotkania zatytułowanego „Moje dawne Jasło i mój świat… szermierki”. W jego trakcie z zebranymi swoimi wspomnieniami podzielił się medalista olimpijski i mistrzostw świata, wybitny sportowiec i trener pochodzący z Jasła - Zbigniew Skrudlik. Jego osobę i dorobek przybliżył członek Zarządu SMJiRJ Remigiusz Gogosz. Ten tak bardzo utożsamiający się przez całe życie z rodzinnym miastem Honorowy Obywatel Miasta Jasła przekazał prezesowi Stowarzyszenia oprawione bardzo interesujące fotografie. Pierwsza spośród nich ukazuje uczniów klasy gimnazjalnej Zbigniewa Skrudlika odgruzowujących zburzone Jasło, a druga drużynę „złotych” florecistów z igrzysk monachijskich w 1972 roku z trenerem Skrudlikiem. Niezwykle ciekawe są również dwa indiańskie malowidła na korze przywiezione z olimpiady w Meksyku. Mistrz floretu z Jasła stwierdził, że te obrazy powinny znaleźć się w pokoju Stowarzyszenia po zakończeniu przebudowy Jasielskiego Domu Kultury. W zamian za otrzymane dary słynny rodak jasielski otrzymał kilkanaście wydawnictw SMJiRJ o tematyce jasielskiej.

DPP 155

Na zakończenie trwającego prawie dwie i pół godziny „Wieczoru jasielskiego w Warszawie” głos zabrali: burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian oraz prezes jasielskiego Stowarzyszenia. Podziękowali gospodarzom za życzliwe przyjęcie, a wszystkim uczestnikom spotkania za jego wspaniały klimat. Złożyli również słowa wdzięczności szczególnemu gościowi jakim był Zbigniew Skrudlik. Prezes Wiesław Hap skierował do Mistrza floretu słowa: „Dzięki wsparciu i angażowaniu się tak wybitnych jaślan jak Pan w dzieło poszerzania i propagowania historii Jasła oraz dorobku ludzi z nim związanych, nasze Stowarzyszenie może z dużym powodzeniem realizować swoją misję”.
Przekazano również życzenia powrotu do zdrowia Jerzemu Dudusiowi Matuszkiewiczowi oraz słowa pozdrowienia skierowane do obecnych przez innego Honorowego Obywatela Miasta Jasła - prof. Karola Myśliwca, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu ze względu na udział w tym czasie w badaniach archeologicznych na terenie Egiptu. Przed, w trakcie i po zakończeniu „wieczoru…” była prezentowana wystawa wydawnictw Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego nad którą pieczę trzymała Ewa Pietraszek z Zarządu Stowarzyszenia. Wspierała ją inna członkini Zarządu - Katarzyna Barzyk. Z kolei dużą pomoc techniczną przy przygotowaniu prezentacji okazał członek SMJiRJ Łukasz Kotulak. W kuluarach uczestnicy spotkania prowadzili ożywione dyskusje, historycy z Jasła odpowiadali również na szereg pytań gości. Było to wartościowe przedsięwzięcie dzięki któremu mieszkańcy Warszawy przybliżyli sobie tematykę jasielską.

Zarząd SMJiRJ

50000 Pozostało znaków