Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Walka o rozwój dla Jasła

Walka o rozwój dla JasłaDzisiaj w Urzędzie Miasta w Jaśle z inicjatywy Andrzeja Czerneckiego, Burmistrza Miasta Jasła, odbyło się spotkanie

Dzisiaj w Urzędzie Miasta w Jaśle z inicjatywy Andrzeja Czerneckiego, Burmistrza Miasta Jasła, odbyło się spotkanie w celu ustalenia wspólnego stanowiska parlamentarzystów, radnych sejmiku wojewódzkiego oraz samorządowców powiatu jasielskiego w sprawie konsultowanego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt RPO WP 2014-2020 jest kolejnym opracowanym przez Samorząd Województwa istotnym dla rozwoju regionu dokumentem, w którym Miasto Jasło i cały obszar powiatu jasielskiego zostają pozbawione możliwości rozwoju i traktowane są jako obszar peryferyjny.

- Mimo iż Miasto Jasło wielokrotnie zwracało uwagę na fakt marginalizacji miasta i całego obszaru powiatu jasielskiego, podejmowane decyzje na szczeblu wojewódzkim w dalszym ciągu ograniczają możliwości rozwoju i zwiększają społeczne wykluczenie mieszkańców ziemi jasielskiej. Nie możemy na to pozwolić i dlatego chcemy wspólnie przeciwstawić się zapisom w Regionalnym Programie Operacyjnym naszego województwa - mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Walka o rozwój dla Jasła

Uczestniczący w spotkaniu: Alicja Zając, Senator RP, Małgorzata Marcinkiewicz, Poseł na Sejm RP, Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP, Jerzy Borcz, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Dariusz Sobieraj, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Kmiecik, Starosta Jasielski, Małgorzata Salacha, Burmistrz Miasta Kołaczyce, Stanisław Pankiewicz, Wójt Gminy Jasło, Rafał Papciak, Wójt Gminy Brzyska, Bogusław Wójcik, Wójt Gminy Tarnowiec, Zenon Szura, Wójt Gminy Skołyszyn, Kazimierz Miśkowicz, Wójt Gminy Krempna, Krzysztof Augustyn, Wójt Gminy Nowy Żmigród, Bogusław Wójcik, Wójt Gminy Tarnowiec, przez aklamację przyjęli wspólne stanowisko w zakresie wprowadzenie zmian do projektu RPO WP na lata 2014-2020.

Stanowisko, pomimo swojej nieobecności w spotkaniu, popierają również Janusz Konieczny, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Majchrowicz, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz Sławomir Miklicz, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W trakcie spotkania Adam Kmiecik, starosta jasielski, zgłosił dodatkowe postulaty m.in. dotyczące zasad udzielania zaliczek na realizację inwestycji. Uwagi po zredagowaniu zostaną przesłane do akceptacji uczestnikom spotkania i zgłoszone do Samorządu Województwa.

UMJ

50000 Pozostało znaków