Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Uwaga kandydaci na kierowców!

kandydci na kierowcwUwaga kandydaci na kierowców – koniec z uczeniem się testów na pamięć – nowe przepisy dotyczące procedury zdawania egzaminów na prawo jazdy weszły w życie 19 stycznia 2013! Przepisy unijne do jakich Ministerstwo musi dostosować polskie przepisy postawione są wysoko.
Zmieniony egzamin teoretyczny ma na celu sprawdzenie wiedzy kierowców, którzy muszą ją mieć, a nie uczyć się na pamięć testów. Chodzi przecież o bezpieczeństwo na drodze. Kursanci nie poznają listy pytań i nie będzie ona publikowana, zwiększy się z około 500 na 1200. W ciągu 25 minut egzaminowany będzie musiał odpowiedzieć na 32 pytania, w tym 20 z zakresu podstawowej wiedzy o ruchu drogowym i 12 związanych z konkretną kategorią prawa jazdy. 
Egzaminowany zobaczy na ekranie animację i podjęta przez niego decyzja musi nastąpić tak, jak miałoby to miejsce na prawdziwym skrzyżowaniu. Brak zaznaczonej odpowiedzi, system przechodzi do następnego pytania. 
Dokument potwierdzający uprawnienia ulegnie zmianie, ale osoby posiadające już prawo jazdy, nie muszą ich wymieniać. Taki obowiązek zacznie się dopiero w 2028 roku. Potem trzeba będzie je wymieniać co 15 lat. Same uprawnienia nie będą potrzebowały odnowienia. Badania lekarskie ewentualnie powtarzać będzie trzeba.
Teraz jeszcze przed zapisaniem się do szkoły jazdy musimy złożyć przez Internet profil kierowcy w naszym Urzędzie Komunikacji. Należy dostarczyć tam nasze zdjęcie i zaświadczenie lekarskie. W miarę postępów w zdobywaniu prawa jazdy nasz profil będzie uzupełniany i nie zostanie skasowany do czasu udanego zdania przez nas egzaminy na prawo jazdy.
Poza drobnymi nowościami w egzaminowaniu motocyklistów, w kursach organizowanych przez szkoły jazdy i w części praktycznej egzaminu nie zmieni się nic. Odroczone zostały surowsze przepisy, np. okres próbny dla nowych kierowców. Przepisy te nie zostaną wprowadzone przed 2016 rokiem.
Miejmy nadzieję, że sam proces zdania egzaminu okaże się łatwiejszy, z uwagi na realne opanowanie teoretycznej wiedzy. Pamiętajmy że zależy to w dużej mierze od Nas i zaangażowania Naszych nauczycieli i instruktorów. 

50000 Pozostało znaków