Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Szansa na rozwój Oddziału Psychiatrycznego

Szansa na rozwój Oddziału PsychiatrycznegoStarosta Jasielski powołał zespół do spraw możliwości dostosowania Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ul. Za Bursą do obowiązujących przepisów.


W piątek, 10 marca br., Zespół w składzie: Adam Pawluś, Andrzej Stachurski, Andrzej Babiarz, Ryszard Żygłowicz (Starostwo Powiatowe w Jaśle), Zbigniew Betlej, Stanisław Chochołek (Szpital Specjalistyczny w Jaśle), Marek Górniak, Ireneusz Zagórski (Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle), Jacek Krzyżak (Komenda Powiatowa Policji w Jaśle), dokonał oględzin Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle przy ul. Za Bursą.
Zespół ustalił, że obiekt wymaga kapitalnego remontu, szeroko pojętej „termomodernizacji”, dostosowania do obowiązujących przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz dostosowania do wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu prowadzącego działalność leczniczą dla oddziałów psychiatrycznych.

- W obecnym stanie budynek przy ul. Za Bursą, w którym mieści się Oddział Psychiatryczny Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, nie spełnia obowiązujących wymogów. Dodatkowo brak windy uniemożliwia wykorzystanie pierwszego pietra na potrzeby oddziału. Po przebudowie i rozbudowie go o windę i dodatkową klatkę schodową, na pierwszym piętrze można byłoby utworzyć Poradnię Zdrowia Psychicznego i Poradnię Leczenia Uzależnień oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny – wyjaśnił Starosta Adam Pawluś.
Robert Snoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle wyraził swoje poparcie dla planu termomodernizacji budynku Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Specjalistycznego, położonego w Jaśle przy ul. Za Bursą. Jego zdaniem, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na kolejne miejsca na oddziale, niezbędne jest przeprowadzenie remontu tego budynku.
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór projektów w ramach  programu priorytetowego Poprawa jakości powietrza. Zarząd Powiatu zobowiązał Szpital Specjalistyczny w Jaśle do przeprowadzenia analizy w zakresie spełnienia kryteriów naboru przez budynek szpitala przy ul. Za Bursą i przygotowania wniosku aplikacyjnego – dodał Starosta.
W ramach programu Poprawa jakości powietrza możliwe byłoby uzyskanie 85 % dofinansowania inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te mogłyby zostać przeznaczone m.in. na ocieplenie ścian zewnętrznych, usuwanie wilgoci, wymianę pokrycia dachu i stolarki okiennej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych, instalacji przeciwpożarowej i wentylacji.
Termin składania wniosków do Programu mija 30 czerwca br.

Komentarze obsługiwane przez CComment