Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Śmieciowe rozwiązania w Jaśle

Śmieciowe rozwiązania w JaśleOd 1 lipca br. w całym kraju obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi za który odpowiada każda gmina, a jego głównymi celami jest zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów poprzez wzmocnienie selektywnej zbiórki oraz uszczelnienie dotychczasowego systemu, tak aby wszyscy płacili za wytwarzane przez siebie śmieci.

W przypadku Jasła jest to także wyeliminowanie zjawiska podrzucania odpadów do pojemników pod blokami przez tych, którzy do tej pory unikali opłat za odbiór odpadów.

Nowe zasady

Większość mieszkańców Jasła składając deklaracje zdecydowała się na segregację odpadów, jednak inne zasady odbioru odpadów obowiązują w blokach mieszkalnych, a inne w domach jednorodzinnych. Mieszkańcy bloków składali wewnętrzne deklaracje do spółdzielni, właściciele domów jednorodzinnych składali deklaracje bezpośrednio do Urzędu Miasta. Również wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, w szczególności działalność gospodarcza, zostały objęte nowym systemem. W związku z tym że działalność gospodarcza jest prowadzona również w budynkach zamieszkałych (blokach, kamienicach) nie ma możliwości oddzielenia odpadów wytwarzanych przez mieszkańców takich nieruchomości od odpadów wytwarzanych przez działalność gospodarczą. W związku z tym wprowadzono w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła minimalne wielkości pojemników na odpady dla nieruchomości niezamieszkałych.

Wątpliwości przedsiębiorców

Miasto podzieliło przedsiębiorców na różne grupy w zależności od ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. Ustalono minimalne liczby i wielkości pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Poszczególnym rodzajom działalności gospodarczych oraz obiektom użyteczności publicznej, w zależności od wielkości zajmowanej powierzchni lub liczby osób zatrudnionych, przypisane zostały odpowiednie minimalne liczby i wielkości pojemników.

Śmieciowe rozwiązania w Jaśle


1000 ton odpadów miesięcznie

Niektórzy przedsiębiorcy zwracają uwagę, że nie wytwarzają tyle śmieci, ile według regulaminu zostało im przypisanych. Pomimo tego, że wiele osób zarzeka się, że „nie ma żadnych odpadów”, albo „ma jeden malutki woreczek na miesiąc” to jednak każdego miesiąca z naszego miasta wyjeżdża ok. 1000 ton odpadów. Należy pamiętać, że zmniejszając opłaty właścicielom nieruchomości niezamieszkałych jednocześnie koszty te zostaną przerzucone na właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli na mieszkańców bloków i domów jednorodzinnych.

Analiza i weryfikacja

Po zebraniu wszystkich deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeprowadzona będzie dokładna analiza i weryfikacja zasad naliczania opłat
od nieruchomości niezamieszkałych, w szczególności będzie to dotyczyć obiektów wielkopowierzchniowych. Zakłada się, że wstępna weryfikacja zostanie przeprowadzona w pierwszym miesiącu funkcjonowania nowego systemu, czyli w lipcu br. Obecnie analizowane są informacje o ilości wytwarzanych odpadów, które zostały złożone przez prowadzących działalność gospodarczą. Jeżeli zajdzie taka konieczność to wówczas zmiany w regulaminie czystości będą dotyczyć zwiększenia liczby rodzajów działalności gospodarczej (dołożenie dodatkowych kategorii) oraz wyznaczenia progów w powierzchniach zajmowanych pod działalność gospodarczą, od których liczba kolejnych pojemników będzie wolniej narastała. W szczególności dotyczyć to będzie wielkopowierzchniowych obiektów.

Śmieciowe rozwiązania w Jaśle


Monitoring

Dodatkowo od tego miesiąca prowadzony jest monitoring odbioru odpadów w celu określenia sposobu i częstotliwości odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy do tej pory nie byli obsługiwani przez Miasto Jasło, czyli przez miejski zakład, a korzystają z dużych kontenerów (o poj. 7000 litrów oraz pojemników o poj. 1100 litrów, które odbierane są na zgłoszenie). Na wielu osiedlach Jasła prowadzone są obecnie budowy nowych altan śmieciowych oraz modernizacja istniejących. W wielu przypadkach altany będą docelowo zamykane.

UM w Jaśle

50000 Pozostało znaków