Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Rozbudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Jasło – Pilzno

IMG 3614Na zaproszenie Posła na Sejm RP Bogdana Rzońcy i Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia do Starostwa Powiatowego w Jaśle przyjechali przedstawiciele samorządów, przez teren których przechodzić będzie trasa planowanej rozbudowy odcinka drogi krajowej Nr 73 Jasło - Pilzno, aby wypracować wspólne stanowisko w sprawie przebiegu tego odcinka drogi.

22 maja br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, odbyło się spotkanie samorządowców, w którym uczestniczyli: Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Wojciech Zając - Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Andrzej Reguła – Starosta Dębicki, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz - Wicestarosta, Andrzej Stachurski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Jan Muzyka i Mateusz Lechwar – Członkowie Zarządu Powiatu, Ryszard Pabian – Burmistrz Miasta Jasła, Stanisław Pankiewicz – Wójt Gminy Jasło, Rafał Papciak - Wójt Gminy Brzyska, Małgorzata Salacha – Burmistrz Kołaczyc, Wojciech Staniszewski – Burmistrz Brzostku, Ewa Gołebiowska – Burmistrz Pilzna, Dariusz Kobosz – Naczelnik Wydziału Realizacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

 

IMG 3625
Podczas spotkania samorządowcy zapoznali się z harmonogramem prac i ich zaawansowaniem. Poseł Bogdan Rzońca z zadowoleniem przyjął informację o zakończeniu pierwszego etapu prac, czyli o opracowaniu „studium korytarzowego”. Jego zdaniem kluczowym momentem dla realizacji inwestycji będzie uzyskanie decyzji środowiskowej, która umożliwi wpisanie inwestycji do rządowego programu budowy dróg krajowych i autostrad na lata 2014-2023. Na dzień dzisiejszy inwestycja ta nie jest wpisana do tego programu, ponieważ nie opracowano jeszcze pełnej dokumentacji, niezbędnej do jej ujęcia w programie.
Samorządowcy dyskutowali nad wyborem najkorzystniejszych, ich zdaniem, przebiegów odcinków trasy Jasło - Pilzno i zdecydowali o wspólnym wystąpieniu do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z apelem w sprawie rozbudowy odcinka drogi krajowej Nr 73 Pilzno – Jasło.
Wspólnie zdecydowali, że na odcinku pierwszym (od Pilzna do granicy Gminy Brzostek) najkorzystniejsza będzie realizacja połączonego wariantu „zielonego” i „niebieskiego” (W3+W5), omijającego tereny zabudowane Pilzna od strony wschodniej.
Na drugim odcinku - od granicy Gminy Brzostek do granicy Miasta Jasła – samorządowcy opowiedzieli się za realizacją wariantu „samorządowego” skorygowanego (W2) jako obwodnicy Brzostku od strony zachodniej, z przekroczeniem rzeki Wisłoki w miejscowości Klecie i obwodnicy Kołaczyc po zachodniej stronie Wisłoki. Natomiast od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1835R do granic Jasła po trasie „zielonej” (W3) przebiegającej przez teren Gminy Brzyska na zachód od miejscowości Kłodawa i na wschód od Ujazdu i Wróblowej, w niewielkiej odległości od strefy przemysłowej „Gamratu”.
Jeżeli chodzi o trzeci odcinek - od granicy Miasta Jasła do drogi krajowej nr 28 – samorządy Miasta Jasła i Gminy Jasło wnioskowały o połączenie dwóch wariantów, bo wówczas powstałaby cała obwodnica Jasła, a w przypadku możliwości budowy tylko jednego odcinka - wskazali na wariant północny (W5a) przebiegający skrajem lasu na północ od miejscowości Gorajowice. Zarząd Powiatu optował za realizacją wariantu zachodniego (przebiegającego w okolicy Trzcinicy), który mógłby w przyszłości zostać połączony z obwodnicą północną w ciągu drogi 28.

Komentarze obsługiwane przez CComment