Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Religie Azji w opowieści Rafała Sierecki i Adama Fidot

miniaturaPrzyjechali z Głogówka, podróżują po Azji, stykają się z inną kulturą, wierzeniami i religią. Rafał Sierecki i Adam Fidot bo o nich mowa są Członkami „Grupy Wyprawowej Horyzont”.

Już od dwunastu lat przemierzają Azję. Każda ich podróż dostarcza nowych doświadczeń, wrażeń i przeżyć.
23 stycznia 2014 roku, podczas ostatniego spotkania z cyklu Jasielskie Spotkania z Podróżnikami przenieśli nas do Azji. W restauracji ,,u Schabińskiej” gdzie miało miejsce spotkanie opowiedzieli między innymi o buddyzmie, islamie, szamanizmie. Co najciekawsze dowiedzieliśmy się, która religia uważa Marię Skłodowską-Curie za świętą.

18


- Od ponad dwunastu lat podróżujemy po Azji. Jest to przedziwne i przeróżne podróżowanie. Bardzo często jeździmy naszym 30-letnim autem - ładą, która wbrew pozorom trzyma się nieźle. Na niektóre z naszych wypraw lecieliśmy samolotem lub jechaliśmy koleją – mówią podróżnicy
Goście spotkania opowiedzieli o kilku religiach, które stanęły na ich drodze. Jak zaznaczają wszystkie swoje wyprawy organizują w kierunku Azji. Azja to bogactwo pod każdym względem i ich zdaniem jeszcze długo będą po niej podróżować by zwiedzać i odrywać nowe rzeczy.

Chrześcijaństwo
Opowieść rozpoczęli od chrześcijaństwa. W Azji w takich miejscach jak Gruzja, Armenia ta religia jest bardzo ważna.
- W Gruzji i Armenii byliśmy naszym samochodem. Docierając do tych miejsc poczuliśmy czym jest chrześcijaństwo – zaczynają opowieść podróżnicy.
Armenia jest pierwszym krajem na świecie, która uznała chrześcijaństwo za religię narodową. W 301 roku n.e. chrześcijaństwo stało się tam religią narodową. W 303 roku święty Grzegorz ,,Oświeciciel” wybudował pierwszy murowany kościół na świecie.

1


2


- Czuje się tą religię i jej historię gdy wchodzimy do prastarych kościołów. Nie zawsze jeździmy wyznaczonymi szlakami. Często zbaczamy i wówczas mamy możliwość obcować z przyrodą i odkrywać przeróżne zabytki i spotykać wspaniałych ludzi. W Armenii czuć moc tej wiary, widać obrzędy zupełnie inne niż w Polsce - dodają
W Armenii około IV, V w.n.e. zaczęto tworzyć chaczkary. Chaczkary to były bogato zdobione kamienie. Później nazywano je koronkami kamiennymi. Te kamienie ustawiano w miejscach szczególnie ważnych dla tego narodu, tego państwa. Później stały się one kamieniami nagrobnymi. W XIV wieku zaprzestano masowej produkcji chaczkarów. Zaczęto tworzyć chaczkary dla potrzeb bardzo bogatych ludzi. Były one bardzo związane z Bogiem, z religią. Ormianie, którzy rozjechali się po całym świecie zaczęli tworzyć chaczkary przy swoich kościołach.
Gruzja, do której kolejno wjechali podróżnicy to kraj, w którym kochają Polskę i Polaków.
-Gruzja jest drugim krajem, który przyjął chrześcijaństwo jako religię narodową. Kościoły w Gruzji bardzo podobne są do kościołów armeńskich. Chrystianizacja Gruzji odbywała się poprzez Bizancjum, Syrię i Palestynę. Nasilenie nastąpiło po przyjęciu chrześcijaństwa przez Armenię. Brała w tym udział św. Nina, która po mistycznej wizji przybyła tam. Z jej osobą związek ma uzdrowienie niemowlęcia. Wieść o cudzie w zaskakującym tempie rozeszła się po całej Gruzji, aż na dwór cesarza, w którym była chora cesarzowa. Co ciekawe Nina nie czuła się godna by wejść jako niewolnica do zamku, więc monarchowie przybyli do niej- opowiadają podróżnicy

4


- Święta Nina okryła swoim płaszczem cesarzową i wkrótce ta wyzdrowiała. Cesarz Mirian pragnął wyrazić swą wdzięczność złotem, jednak święta Nina oświadczyła, iż wdzięczność należy się nie jej ale Chrystusowi. To nie miało wpływu na przyjęcie przez małżonków cesarskich chrztu. Stało się to dopiero wówczas, gdy cesarz pobłądził podczas polowania. Złożył on wtedy przysięgę, że jeśli odnajdzie drogę powrotną to przyjmie chrzest. Szczęśliwie udało mu się powrócić do domu,. Wezwał wówczas Ninę i poprosił by przekonała go o swojej wierze. W 322 r. przyjęli chrzest, następnie wysyłali prośbę do cesarza Konstantyna o przysłanie kapłanów. Dwa lata później chrześcijaństwo zostało religią państwową Gruzji – dopowiadają.

Islam

Islam jest religią o wspólnych korzeniach z judaizmem i chrześcijaństwem. Słowo islam z języka arabskiego oznacza poddanie się Bogu. To druga na świecie pod względem ilości wyznawców religia. Świętą księgą islamu jest Koran.
- Islam szybko powiększa liczbę swoich wyznawców. Muzułmanie stanowią 19,2 % światowej populacji, z tym, że chrześcijan ogólnie jest 33%. Dlaczego tak się dzieje, ze islam zwiększa liczbę swoich wyznawców? Nie chodzi tutaj o efektywne przekonywanie ludzi do islamu tylko ma z tym związek przyrost naturalny. Kraje muzułmańskie w Azji, w których już byliśmy to był Kazachstan, Kirgistan, Turcja. Za kilka miesięcy wybieramy się do kolejnych krajów muzułmańskich tj. do Tadżykistanu i Uzbekistanu – relacjonują podróżnicy
Zgodnie z nauką Mahometa objawienie jakie zostało przekazane Żydom i Chrześcijanom przez Abrahama, Mojżesza i Jezusa powinno zostać wznowione oraz uzupełnione. Muzułmanie wierzą, że słowa z księgi Koran zostały stopniowo objawione Mahometowi poprzez Archanioła Gabriela. Podstawę islamu tworzy pięć zasad i obowiązków każdego muzułmanina: wyznanie wiary w jedynego Boga (szahada), pięciokrotna modlitwa w ciągu doby, post w miesiącu ramadan, jałmużna na rzecz ubogich i pielgrzymka do Mekki przynajmniej jeden raz w życiu. Za ostatniego proroka islam uznaje Mahometa, a za ostatnią objawioną księgę – Koran. Celem islamu i nauczania proroka Mahometa było złączenie wszystkich ludzi w jedną wielką rodzinę muzułmańską.

7


- Każdy islamista powinien raz w życiu odbyć pielgrzymkę do Mekki. Mekka to najświętsze miasto islamu, a zarazem najważniejszy ośrodek jego kultu. Centrum kultu muzułmanów stanowi Al-Ka’ba tzn. sześcian. Święty Czarny Kamień, do którego wędrują muzułmanie, ta pielgrzymka do Mekki to jeden z filarów podstawy tej wiary. Islam dzieli się na trzy odłamy: sunnicki, szyicki i charydżycki. Muzułmanie modlą się w meczetach - zaznaczają

10


Muzułmanie nie mają nic przeciwko, aby wyznawcy innych religii odwiedzali ich świątynie. W meczetach chodzi się boso. Często przed świątyniami znajdują się specjalne krany, które służą do mycia stóp.
- My w krajach muzułmańskich czujemy się bardzo dobrze. Nigdy nie byliśmy narażeni na żadne nieprzyjemności. W Polsce istnieje przekonanie, ze muzułmanie, islamiści to nacja bardzo agresywna, terrorystyczna. Mimo, iż identyfikujemy się z naszą chrześcijańską wiarą to w krajach wyznawców islamu jesteśmy traktowani i goszczeni bardzo dobrze mówią z sentymentem
Dla muzułmanów najważniejszą rzeczą jest aby jak najszybciej pochować zmarłego. Najczęściej odbywa się to w przeciągu 24 godzin od zgonu. Zazwyczaj nie wnikają oni w powód śmierci, uznając, że taka była wola Allaha. Szybki pochówek związany jest z przekonaniem, iż dusza w późniejszym czasie może mieć problemy z opuszczeniem ciała. Dlatego najczęściej chowa się taką osobę w miejscowości, w której zmarła. Muzułmanie nie stosują trumien.
- Koran dopuszcza zabijanie osób, które występują przeciwko Bogu. Prawo muzułmańskie w części interpretacji przewiduje nawet karę śmierci poprzez ukamienowanie, powieszenie, ścięcie mieczem, czy zrzucenie z wysokości za takie rzeczy jak cudzołóstwo, bluźnierstwo czy homoseksualizm. Również za apostazję, czyli odejście od kościoła grozi kara śmierci – dodają podróżnicy
W muzułmańskich kobiety ubierają się zgodnie z czterema trendami: burka, nikab, hidżab, czador.

Buddyzm

- Buddyzm to jedna z naszych ulubionych wiar podczas naszych podróży. W krajach buddyjskich zawsze otaczanie jesteśmy ciepłem, miłym spojrzeniem. Ludzie są uśmiechnięci, życzliwi, bije od nich ciepło – komentują podróżnicy
Budda Siakjamuni był księciem. Nie pozostawił po sobie żadnych bezpośrednich przekazów. Wiedzę przekazał swoim uczniom, którzy po jego śmierci spisali ją. Historia buddyzmu opiera się jednak także na przekazie ustnym. Podczas 45-letniego nauczania Budda przemierzał północne Indie. Najpierw przekazywał głównie nauki Therawady, które służyły uwalnianiu się z własnego cierpienia. Na nich opierają się nauczania Wielkiej Drogi, które podkreślają znaczenie mądrości i współczucia, które z kolei pozwalają pomagać nie tylko sobie, ale też innym. Na końcu Budda przekazał nauki Diamentowej Drogi, zmierzającej do rozpoznania natury umysłu.

12


- W Azji Południowo-Wschodniej budynki buddyjskie są najpiękniejsze, kolorowe, fikuśne. Gdy byliśmy w Mongolii udało nam się trafić na otwarcie nowej świątyni. Był to czas, w którym odbywało się główne święto w Mongolii (…) W Kambodży w dżungli trafiliśmy na klasztor, w którym były przedstawienia buddyjskiego piekła – mówią goście spotkania

Hinduizm

- W hinduizmie stykamy się z wiarą w bóstwa – dewy (bóstwa męskie) i dewi (bóstwa żeńskie), które są zwykle traktowane albo jako emanacje jedynego Boga, rzadziej jako istoty niższe. Ich przeciwnikami są źli asurowie. Hinduizm posiada ogromny zbiór świętych pism. Dzieli się je na śruti – literaturę wedyjską – Wedy oraz smryti – literaturę początkowo niekanoniczną, w skład której wchodzą eposy: Ramajana i Mahabharata, Purany oraz Manusmryti. Istnieją również inne księgi uznawane przez niektóre hinduistyczne odłamy bądź ruchy religijne za święte. Z reguły za symbol religii hinduistycznej uważa się znak: "OM". Czasami też symbolem hinduizmu jest swastyka hinduistyczna – opowiadają podróżnicy
- Indie to mieszanka kulturowa, pod każdym względem ciekawa i zaskakująca. Świątynie hinduistyczne są bardzo kolorowe i bogato zdobione. Ciekawością jest czerwona kropka u kobiet hinduskich. Kropka czerwona pomiędzy brwiami hinduski najczęściej zrobiona jest z papki sandałowej. Bindi ma chronić przed ubytkami energii poprzez to miejsce. Oznacza ona, że dana kobieta jest pod opieką mężczyzny tj. męża lub ojca. Kobiety są ubrane bardzo kolorowo. Etyka hinduistyczna opiera się na kilku fundamentalnych założeniach. Jednym z nich jest teza, że wszyscy są sobie równi. 10-15% populacji hindusów to są ludzie, którzy noszą miano nietykalni. Są to ludzie, którym nie przysługują żadne prawa. Jedna z zasad hinduizmu mówi, że nie wolno żadnej istoty krzywdzić, ponieważ każdą istotę zamieszkuje Bóg – dodają

15


Wspólną dla wszystkich hinduistów zasada to szacunek do świętych krów, czyli najważniejszych symboli hinduistów, które bardzo często żyją gdzieś na śmietnikach, są wychudzone, brudne. Hinduiści nie jedzą krów. Uważają je za święte ponieważ są emblematem bogini ziemi, matki. W hinduizmie bardzo popularna jest medytacja. Dla każdego hinduisty ważną rolę odgrywają pielgrzymki głównie nad rzekę Ganges. Ideałem wyznawcy hinduizmu jest skończyć w Gangesie. Hinduiści wierzą, że jeśli zostaną spaleni nad Gangesem, a ich prochy zostaną do niego wrzucone; wówczas osiągną Nirwanę, czyli idealny stan niebytu, bez cierpień. Varanasi to ośrodkiem kremacyjny nad Gangesem. Starcy chcąc mieć pewność, że ich ciała będą spalone właśnie tutaj, spędzają nad rzeką ostatnie lata życia, mieszkając w czarnych od dymu ubogich domach.

16


Stosami pogrzebowymi zajmuje się najniższa kasta niedotykalnych. Udział w ceremonii palenia ciał mają wyłącznie mężczyźni. Zmarłych owiniętych rytualnie zanurza się w Gangesie. Palenie trwa około trzech dni, a prochy zostają wsypane do Gangesu. Nie pali się np. małych dzieci i ciężarnych kobiet. Ich zwłoki wrzuca się do wody po uprzednim obciążeniu. Rytuał palenia jest radosny i towarzyszą mu skoczne dźwięki orkiestry.

Szamanizm

- Z szamanizmen konkretnie zetknęliśmy się na Syberii, gdzie byliśmy 2 miesiące. Szaman to człowiek, który łączy się z duchami. Wychodząc ze swojego ciała przechodzi w inne światy. Do działań szamana należy leczenie, wróżenie, ochrona własnej społeczności, pośredniczy on między światem ludzi i światami duchów. Szamanizm wywodzi się z północnej Syberii i stamtąd rozprzestrzenił się na cały świat. Oni wierzą, że ten duch najważniejszy kiedyś jak jeździł po stopach Mongolii, uwiązywał konia do pala – opowiadają goście
Na świętej skale szamance odbywają się spotkania szamanów z całego świata, jak również rytuały o ogromnym znaczeniu dla Ziemi, jej oczyszczenia, odmłodzenia i zbalansowania energii. Przez długi czas wejście na ta skałę było zabronione i omijano to miejsce z daleka. Ludzie bali się tego miejsca, a jednocześnie darzono je ogromnym szacunkiem. Do dnia dzisiejszego obowiązuje zakaz przebywania na skale dzieci z uwagi na silne energie tego miejsca.

19


20


Skała ma dwa szczyty utworzone z jasnego marmuru pokrytego miejscami czerwienią porostów połączone wąskim przesmykiem z lądem.

Kadoizm

21


- Na tą religię nasi podróżnicy natknęli się trochę niespodziewanie będąc w Wietnamie. Kadoizm zrzesza aż 6 mln wyznawców, głównie Wietnamczyków. Symbolem jej jest ,,oko”. W latach 60-tych religia ta konkurowała z katolikami o władzę na południowym Wietnamie. Jest to bardzo wesoła religia, która bardzo chętnie gości w swoich świątyniach wyznawców innych religii. Jest to mieszanka różnych religii. Wśród swoich ,,bóstw” wyznawcy kadoizmu mają Jezusa, Buddę, czy słynną naszą polską Marię Skłodowską- Curie. Jest to kościół obecnie tolerowany przez władze Wietnamu. Jego świątynie są w wielu miejscowościach i przyciągają tłumy turystów. Będąc tam czuliśmy się jak w jakiejś bajce, baśni – mówią podróżnicy

 

Więcej informacji o podróżnikach można znaleźć na ich oficjalnej stronie http://www.gwhoryzont.pl/
Jasielskie Spotkania z Podróżnikami to cykliczne wydarzenie, które cieszy się coraz większą popularnością. Oprócz ciekawych historii spotkanie ma jeszcze jeden bardzo ważny cel – pomoc małemu Kubusiowi, który choruje na nieuleczalną chorobę mukowiscytozę. Bilet wstępu to tylko 10 złotych, które pomoże w walce z chorobą małemu dziecku. Warto do nas dołączyć. Wkrótce kolejne spotkanie.

Anna Dziura

Amin
Ale bzdury są tu napisane :-( np. Islam nie przewiduje kary śmierci za homoseksualizm, w meczecie nie trzeba chodzić boso, mozna w specjalnych kapciach skórzanych, czy skarpetach, itd....
0

50000 Pozostało znaków