Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Realizacja programu ,,Dobry start"

dobry startPonad 139 tys. wniosków złożono w województwie podkarpackim w ramach programu „Dobry Start”.

Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie 300 zł z rządowego programu „Dobry Start”. Do tej pory w województwie podkarpackim złożono 139 113 wniosków – w tym w formie papierowej ponad 83 tys., natomiast w formie elektronicznej – prawie 56 tys. wniosków. Wypłacono 114,6 tys. świadczeń. Do podkarpackich rodzin z tego tytułu trafiło 34,4 mln zł.

Kto może otrzymać świadczenie dobry start?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Wsparcie na wniosek!

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Łatwo i szybko online

Wniosek o świadczenie dobry start –podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Tu możesz sprawdzić adres email instytucji, z którego otrzymasz informację o przyznaniu świadczenia dobry start.

Wniosek można złożyć także drogą tradycyjną (w formie papierowej) lub wysłać pocztą. Wniosek należy złożyć do 30 listopada, inaczej świadczenie nam przepadnie. Tu sprawdzisz gdzie złożyć wniosek o dobry start.

Kiedy pomoc trafi do rodziny?

Złożenie wniosku do sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

rzeszow.uw.gov.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment