Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Przebudowa drogi powiatowej Kołaczyce – Sieklówka - Lubla

5Wiosną planowane jest rozpoczęcie przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla w miejscowościach Bieździedza i Bieździadka.

Przebudowa tego odcinka spowoduje, że droga Kołaczyce – Sieklówka - Lubla będzie zmodernizowana w całości.

Przebudowa drogi Kołaczyce–Sieklówka–Lubla przebiegała etapami. Teraz przystępujemy do prac na ostatnim jej odcinku i po ich zakończeniu możliwa będzie sprawna i bezpieczna komunikacja miedzy północną częścią powiatu jasielskiego a powiatem strzyżowskim – powiedział Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Planowana inwestycja zakłada nie tylko wykonanie nowej nawierzchni. W miejscowości Bieździedza wybudowany zostanie brakujący ok. 200-metrowy odcinek chodnika. Powstaną również zatoki autobusowe i bariery energochłonne, dzięki czemu zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo i podniosą się parametry użytkowe drogi.

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi ponad 3,7 mln zł, z czego dotacja z tzw. „schetynówki” stanowić będzie 50% wartości. Również Gmina Kołaczyce zobowiązała się dofinansować inwestycję. Na mocy zawartego porozumienia Gmina Kołaczyce zadeklarowała partycypację w kosztach w wysokości 500 tys zł – dodał starosta.
Rozpoczęcie prac planowane jest wiosną, a ich zakończenie w trzecim kwartale 2014 r.

Starostwo Powiatowe w Jaśle

50000 Pozostało znaków