Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Powiat jasielski i miasto Jasło będą współpracować

Powiat i miasto będą współpracowaćDecyzją 18 radnych powiatowych zostanie sprzedana działka, przy ul. Szkolnej w Jaśle, na której stoi dawny internat, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa. Budynek zostanie przekazany miastu nieodpłatnie. Za działkę miasto ma uiścić 164 100 zł.


W miejsce dawnego internatu miasto chce przenieść Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ma powstać tam m.in. Placówka Wsparcia Dziennego, świetlica, placówka dla osób z problemami psychicznymi itp. Władze miasta chcą objąć tymi działaniami około 400 osób.
Żeby miasto mogło zrealizować swój pomysł konieczna była zgoda powiatu na przekazanie budynku i sprzedaż działek. Burmistrz miasta wspomina, że miasto posiada podobnych gabarytów pomieszczenie, jednak jest ono już użytkowane. Mowa o obiekcie, gdzie obecnie pracuje Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.

Burmistrz miasta Jasła Ryszard Pabian

- Decyzją z 2013 roku obiekt został użyczony Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych. Ponieważ to stowarzyszenie pozytywnie zaczęło funkcjonować zdecydowaliśmy, że ta umowa użyczenia w dalszym ciągu będzie funkcjonować. W związku z powyższym poszukiwaliśmy obiektu, w którym MOPS mógłby funkcjonować – mówi burmistrz miasta Ryszard Pabian. Z naszej wiedzy taki obiekt znajduje się przy ul. Szkolnej. Jesteśmy gotowi zaadaptować ten obiekt na potrzeby MOPS. Będziemy się starać o środki zewnętrzne, które umożliwią nam realizowanie zamierzonych działań – dodaje.

Choć ostateczną, jednogłośną decyzją radnych powiatowych dojdzie do przejęcia od powiatu dawnej bursy międzyszkolnej i zakupu nieruchomości za cenę niższą niż rynkowa, to podczas ostatniej sesji nie obyło się bez słownych przepychanek między radnymi. Jedni uważali to za dobro wspólne, inni takie posunięcie za marnotrawienie pieniędzy i niegospodarność.

Kokosowy interes?

W tej sprawie stanowisko zajął radny Jan Urban, który w swoich wypowiedziach nie krył wzburzenia.
- Jestem 17 lat radnym powiatowym i nigdy nie byłem świadkiem, żeby zrobić tak ,,kokosowy interes”. Wiem, że decyzja już zapadła i mój głos będzie głosem wołającego na pustyni. Zarząd chce się pozbyć tego majątku. Czy decydując się na takie zachowanie zarząd powiatu jasielskiego kieruje się racjonalnością, zasadnością gospodarowania mieniem publicznym? - pytał zgromadzonych na sesji radnych. Ja rozumiem wszystko, ale za nieco ponad 160 tysięcy sprzedajemy drugiemu samorządowi. Idea jest piękna, ale przypomnę, że jest coś takiego jak równość podmiotów samorządowych – dodał.

Radny powiatowy Jan Urban
Zdaniem radnego, w pierwszej kolejności, zarząd powinien rozeznać temat i najpierw puścić to na nieograniczony przetarg i zobaczyć, czy znajdą się inni chętni. Według niego, dopiero później można byłoby próbować negocjować na normalnych warunkach.
- My pozbywamy się majątku powiatu za kwotę symboliczną. To przejdzie do historii jako przejaw nieracjonalności, niegospodarności – zaznacza Urban.

Chcą dobrej współpracy między samorządami 

Członek Zarządu Grzegorz Pers kierując słowa do radnego Urbana podkreślił, że budynek, który obecnie powiat ma zamiar przekazać, znajdzie swoje przeznaczenie zarówno w stosunku do mieszkańców miasta, jak i powiatu.
- My ten budynek dajemy mieszkańcom miasta Jasła, czyli jednocześnie mieszkańcom powiatu jasielskiego. Ten zarząd chce dobrej współpracy z burmistrzem i z radą miasta Jasła. To nie jest jedyna sprawa, którą chcemy w porozumieniu przeprowadzić. Będziemy zwracać się do burmistrza i rady miasta o pomoc w rozbudowie szpitala – mówi Grzegorz Pers.

Sesja Rady powiatu jasielskiego

Obecny na sesji radny Przetacznik, zabierając głos w dyskusji potwierdził, iż liczy na dobrą współpracę z miastem Jasłem. - Liczę, że to będzie dobry początek współpracy miasta z powiatem – mówił.

Słownych przepychanek nie brakowało. Po długiej dyskusji udało się radnym dojść do porozumienia. I choć mięli odmienne zdania, to podczas głosowania, jednogłośnie wyrazili chęć współpracy z miastem i podjęli stosowne uchwały.

red.

Komentarze obsługiwane przez CComment