Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Porozumienie w sprawie Jasielskiej Strefy Usług Publicznych

Porozumienie w sprawie Jasielskiej Strefy Usług PublicznychRadni miejscy Jasła wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy przy realizacji projektu „Jasielska Strefa Usług Publicznych”, dofinansowanego w 90 procentach ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego partnerem wiodącym jest Miasto Jasło.

Na mocy porozumienia – partnerzy: Powiat Jasielski oraz gminy: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec, przekażą Miastu Jasłu na realizację projektu łącznie 81 tys. 200 zł w dwóch transzach: 58 tys. 100 zł w roku bieżącym i 23 tys. 100 zł w roku 2014.
Projekt „Jasielska Strefa Usług Publicznych stanowi przykład współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawy dostępności, jakości i efektywności usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców. Jest realizowany w latach 2012 – 2014.
Miasto Jasło jako partner wiodący odpowiada za przygotowanie, wdrożenie, monitorowanie oraz rozliczenie projektu o wartości 1 mln 174 tys. 100 zł (w tym dofinansowanie z UE: 1 mln 056 tys. 690 zł). Wkład własny ogółem wynosi 117 tys. 410 zł, w tym budżetu miasta wyłoży 36 tys. 210 zł, a resztę – partnerzy.
W ramach projektu, obejmującego zasięgiem cały powiat jasielski opracowane zostaną dokumenty strategiczne (diagnozy i ekspertyzy z zakresu usług publicznych), które będą podstawą do pozyskania dofinansowana z Unii Europejskiej dla projektów składanych w latach 2014 – 2020, w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej. O wsparcie tego zakupu przez Miasto zwrócił się dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

UMJ

50000 Pozostało znaków