Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

Ponad 800 tysięcy złotych na odbudowę przedszkoli

powodz pm 9Dwa jasielskie przedszkola, przedszkole miejskie nr 9 i 11, będą remontowane. Wartość prowadzonych prac wynosi 816 tys. zł, w tym dofinansowanie to 776 tys. zł.

Prace realizowane będą w ramach projektu „Odbudowa infrastruktury oświatowej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi", a trwać mają w okresie wakacji, tak by w jak najmniejszym stopniu utrudniać działalność tym placówkom.Budynki obydwu przedszkoli, które zostały zniszczone w wyniku powodzi w 2010 roku, zostały wyremontowane jednak dostępne środki nie wystarczyły na pokrycie kosztów odbudowy otoczenia przedszkoli.
Na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 9 odbudowane zostaną chodniki, dojazdy i podjazdy dla osób niepełnosprawnych oraz wykonane zostaną balustrady. Projekt zakłada także odbudowę tarasu, schodów i placu zabaw, w tym zakup 18 elementów zabawowych. Teren przedszkola zyska też nowe ogrodzenie.

 W przypadku Przedszkola Miejskiego Nr 11 odbudowane zostaną: chodniki, schody zewnętrzne (od placu zabaw, od drogi, od wejścia do budynku) i piwnica (osuszenie, dezynfekcje ścian, skucie tynku, wykonanie wewnętrznych ścian na nowo). Plac zabaw zostanie wyposażony w piaskownice i 20 nowych urządzeń zabawowych.
Projekt będzie realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013, Działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź , Schemat B Projekty realizowane na terenach zniszczonych przez powódź.

UMJ

Poinformuj nas