Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Ponad 4 miliony złotych na: inwestycje drogowe, modernizację budynków oraz wykonanie remontów w placówkach oświatowych

DPP 0208Radni Rady Miejskiej Jasła przyjęli zaproponowane przez Andrzeja Czerneckiego, burmistrza Jasła propozycje przeznaczenia 4 mln 368 tys. zł wolnych środków na realizację zadań zarówno ujętych w uchwale budżetowej miasta Jasła na 2014 r. jak i nowych.

Pieniądze trafią przede wszystkim na inwestycje drogowe, modernizacje budynków oraz wykonanie niezbędnych remontów w jednostkach oświatowych.

Wśród najważniejszych zadań znajdują się:
Inwestycje drogowe: przebudowa skrzyżowań: ul. 3 Maja - ul. Baczyńskiego oraz ul. Kościuszki- ul. Kadiego - 200 tys. zł, przebudowa mostu na ulicy Krajowickiej - II etap (dylatacje) - 100 tys. zł, przebudowa ulicy bocznej od Rejtana wraz z miejscami postojowymi - 90 tys. zł, przebudowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej - 60 tys. zł, przebudowa ul. Wiśniowej - 70 tys. zł, przebudowa ulicy Rzecznej - 30 tys. zł, przebudowa ul. bocznej od ul. Na Kotlinę wzdłuż ul. Lwowskiej - 80 tys. zł, budowa wiat przystankowych - 50 tys. zł, przebudowa kładki nad rzeką Wisłoką – Gądki (projekt) - 65 tys. zł, przebudowa ul. Jagodowej - 25 tys. zł, przebudowa ul. Robotniczej - 25 tys. zł, przebudowa ulicy W. Pola - 100 tys. zł.

Modernizacje: wykonanie ścian osłonowych oraz odwodnienia dachu wiaty baru grillowego na terenie rekreacyjne-sportowym przy ul. Kwiatowej - 40 tys. zł, wykonanie schodów terenowych od ul. Klasztornej do terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kwiatowej- 15 tys. zł, wykonanie fontanny rekreacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kwiatowej - 8 tys. zł, termomodernizacja budynku przy ul. Franciszkańskiej 4 - 130 tys. zł, przebudowa podwórka przy budynku ul. Franciszkańska 4 - 60 tys. zł, modernizacja lokali socjalnych przy ul. Franciszkańskiej 4 - 250 tys. zł, termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 7 - 20 tys. zł, modernizacja budynków i lokali stanowiących własność miasta Jasła - 17 tys. zł (na przebudowę systemów grzewczych, systemów wentylacji, węzłów higieniczno-sanitarnych), zakup nieruchomości do zasobu i na cele inwestycyjne - 135 tys. zł, remont alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Zielonej - 40 tys. zł, przebudowa alejek na cmentarzu komunalnym przy ul. Gajowej- 50 tys. zł, budowa kwatery grzebalnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Mickiewicza - 250 tys. zł.

Oświata: dotacja podmiotowa z budżetu dla Zespołu Szkół Społecznych (Niegłowice) - 15 tys. zł, Szkoła Podstawowa Nr 4 - 45 tys. zł, na wykonanie remontów: Szkoła Podstawowa Nr 2 - 50 tys. zł, Szkoła Podstawowa Nr 7 – 3,5 tys. zł, Szkoła Podstawowa Nr 10 - 25 tys. zł, Zespół Szkół Miejskich Nr 4 - 30 tys. zł, Zespół Szkół Miejskich Nr 5 - 30 tys. zł, Przedszkole Miejskie Nr 2 – 6 tys. zł, Przedszkole Miejskie Nr 10 - 15 tys. zł, Przedszkole Miejskie nr 11 - 20 tys. zł, Zespół Szkół Miejskich nr 1 - 6 tys. zł, Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaśle - 215 tys. zł, Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Jaśle - 31 tys. zł, Modernizacja schodów przy Przedszkolu Miejskim Nr 6 - 15 tys. zł, Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 6 - 25 tys. zł, Budowa placu zabaw z ogrodzeniem przy ZSM Nr 2 - 20 tys. zł, Gimnazjum Nr 1 - 20 tys. zł, Zespół Szkół Miejskich Nr 3 - 30 tys. zł.

Działalność komunalna: utrzymanie placów targowych (zakup wyposażenia placu targowego „Mój Rynek"- 6 szt. parasoli, 30 szt. dostawek do ław handlowych, 4 szt. ław handlowych)- 65 tys. zł, wykonanie odwodnienia zadaszenia placu targowego "Mój Rynek" - 20 tys. zł, zakup i montaż tablic ogłoszeniowych na osiedlach i stojaków na rowery - 20 tys. zł, remont ławek, ogrodzenie parku miejskiego - 65 tys. zł.

Kultura: dotacja celowa dla JDK na zakup sprzętu do projekcji filmowych w JDK - 500 tys. zł, dofinansowanie prac remontowo -konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Kościół Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Jaśle) - 150 tys. zł.

Sport: Utrzymanie boisk "Moje boisko- Orlik 2012" w Jaśle - 9,5 tys. zł, budowa trybuny na stadionie na osiedlu Jasło-Sobniów - 40 tys. zł, dotacja celowa dla MOSiR na wykonanie chodników i wewnętrznych dróg dojazdowych - 300 tys. zł, dotacja celowa dla MOSiR na bramkę startową na torze BMX w Jaśle - 40 tys. zł, zakup rowerów BMX - 5 tys. zł oraz na organizację międzynarodowych turniejów piłki siatkowej (męski i żeński), turnieju piłki nożnej oraz turnieju judo - 40 tys. zł, remont obiektów na stadionie przy ul. Sportowej - 25 tys. zł (malowanie dachu budynku, wzmocnienie konstrukcji zadaszenia trybun), Wydatki inwestycyjne na obiekcie stadionu przy ul. Sportowej (przebudowa części odgrodzenia, utwardzenie terenu pod miejsca postojowe, modernizacja trybuny) - 45 tys. zł, budowa placu zabaw na Osiedlu Śródmieście - 15 tys. zł.

UMJ

50000 Pozostało znaków