Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Podniosła uroczystość - „Złote gody” jasielskich małżeństw

„Złote gody” jasielskich małżeństwSiedemnastu parom z Jasła, które 50 (lub więcej) lat temu wzięły ślub, Prezydent RP Andrzej Duda przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się 8 maja br. w Jasielskim Domu Kultury.

W imieniu prezydenta małżonków odznaczył burmistrz Jasła Ryszard Pabian, który również złożył uhonorowanym parom gratulacje i życzenia, podkreślając, że jest dla niego ogromną radością spotykanie się z ludźmi, którzy mają za sobą tak długi staż małżeński, bogaty w wesołe i smutne wspomnienia, składające się na ich rodzinne historie. - Serdecznie Wam tego gratuluję. (...) Doczekaliście tej chwili, kiedy nadal wspólnie możecie przeżywać kolejne lata, i oby ich było jak najwięcej. Dziękuję Państwu za wychowanie swoich dzieci, bo przecież niektóre z nich osobiście znam i jest mi z tego powodu bardzo miło, dziękuję Państwu za Państwa pracę, bo przecież za wami również lata pracy zawodowej. Gratuluję przyznanych Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a na te lata, które są przed Państwem życzę przede wszystkim wiele zdrowia. I oby te przyszłe wspólnie przeżyte dni, dały Wam wiele, wiele szczęścia, podobnie jak te 50 lat, które jest już za Wami.

Wcześniej do dostojnych Jubilatów zwróciła się kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle Alicja Wójcik. - W czasie kilkudziesięciu lat małżeństwa przeżyli Państwo wiele chwil szczęśliwych i pięknych, ale zapewne nie zabrakło też trudnych doświadczeń, cierpienia i łez. Bowiem dzielenie życia z drugim człowiekiem jest nie lada wyzwaniem, które wymaga sztuki kompromisu oraz szczególnej cierpliwości i wyrozumiałości. Jest to również czas, w którym małżonkowie poznają się, odkrywają, szukają porozumienia, aby w końcu polubić swoje słabości i wady. Ideę miłości pięknie oddają słowa księdza Jana Twardowskiego, który powiedział, że „Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko. Kocha się za nic” - mówiła A. Wójcik, na zakończenie życząc Jubilatom spokoju, pomyślności, zdrowia i dobrostanu na dalsze wspólne lata życia.

Po ceremonii odznaczenia świętujących par, toaście wzniesionym przez burmistrza szampanem i „Marszu Mendelssohna”, uhonorowani małżonkowie dzielili się swoimi wspomnieniami i sposobami na osiągnięcie rodzinnego szczęścia. Jak się okazało, jednej recepty na udane małżeństwo nie ma. Jednym posłużyło to, że pobrali się po 3 tygodniach znajomości, innym, że zanim podjęli decyzję znali się 8 lat. Zabierające głos osoby wspominały, że swoje „drugie połowy” poznały na zabawach, w pracy, w szkole i podkreślały, że najważniejsza w życiu jest miłość.

Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły solistki JDK: Zuzanna Pasiowiec, Zuzanna Niebieszczańska i Natalia Spólnik, przygotowane przez Ewę Grzebień, instruktorkę muzyki w JDK.

Pary małżeńskie odznaczone przez Prezydenta RP Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Uczestnicy uroczystości: Danuta i Ferdynand Banachowie, Stanisława i Jan Barowie, Janina i Czesław Dylągowie, Teresa i Jan Falgerowie, Maria i Franciszek Gubałowie, Aleksandra i Józef Hendzlowie, Danuta i Stanisław Jurysiowie, Maria i Janusz Klimkowie, Bogusława i Andrzej Koziołowie, Helena i Romuald Ochwatowie, Czesława i Adam Piętowie, Teresa i Jan Ziembowie.
Pozostali odznaczeni: Zofia i Czesław Dybasiowie, Maria i Edward Filipakowie, Elżbieta i Henryk Krzakiewiczowie, Maria i Władysław Kwakowie, Krystyna i Bogdan Musiałowie.

Procedura przyznawania Medali za Długoletnie Pozycie Małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany jest tylko jeden raz, osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedną z możliwości rozpoczęcia procedury nadania mieszkającym w Jaśle jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Burmistrza Miasta Jasła za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) lub krewni i przyjaciele za zgodą jubilatów. Procedura wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie podlega opłatom.
Zgłoszenia można dokonać osobiście, listownie na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Jaśle, elektronicznie lub przysyłając wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały w Jaśle informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy.
Informacje dotyczące jubilatów i daty rocznicy zostają niezwłocznie przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego celem sporządzenia przez Wojewodę Podkarpackiego wniosku o nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby zgłaszające jubileusz powinny wziąć pod uwagę, że wojewoda może przedstawić wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od 1 listopada roku poprzedzającego. O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie odznaczenia wraz z legitymacjami  zostaną przekazane do Wojewody Podkarpackiego, a w dalszej kolejności do USC w Jaśle. Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego USC w Jaśle powiadamia jubilatów o terminie uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków