Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

PKW podała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. PO zwyciężyło!

urna-głosWyniki głosowania:

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 3.98
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy 1.39
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy 9.44
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 31.78 19
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch 3.57
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 3.16
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke 7.15
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 32.13
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 6.80
Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia 0.23
Komitet Wyborczy Samoobrona 0.04
Komitet Wyborczy Partia Zieloni 0.32

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

FOTYGA Anna Elżbieta - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 56 677 głosów
LEWANDOWSKI Janusz Antoni- Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 107 814 głosów
WAŁĘSA Jarosław Leszek - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 55 898 głosów
ZEMKE Janusz Władysław - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy - 62 118 głosów
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 41 188 głosów
ZWIEFKA Tadeusz Antoni - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 43 918 głosów
KARSKI Karol Adam - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 67 997 głosów
KUDRYCKA Barbara - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 61 418 głosów
HÜBNER Danuta Maria - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 225 546 głosów
KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 96 292 głosów
MARUSIK Michał - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke - 20 538 głosów
BONI Michał Jan - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 30 910 głosów
JUREK Marek - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 66 505 głosów
KALINOWSKI Jarosław - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 33 879 głosów
PITERA Julia Teresa - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 37 269 głosów
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 69 035 głosów
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 97 551 głosów
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 134 975 głosów
CZARNECKI Ryszard Henryk - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 84 228 głosów
GRZYB Andrzej Marian - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 26 805 głosów
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 66 419 głosów
ŁYBACKA Krystyna Maria - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy - 42 441 głosów
SZEJNFELD Adam Stanisław - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 69 852 głosów
HETMAN Krzysztof Andrzej - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 24 862 głosów
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 73 465 głosów
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 41 867 głosów
PORĘBA Tomasz Piotr - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 113 704 głosów
OŻÓG Stanisław - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 36 376 głosów
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP -125 738 głosów
LEGUTKO Ryszard Antoni - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 81 201 głosów
SIEKIERSKI Czesław Adam - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - 27 843 głosów
ŻÓŁTEK Stanisław Józef - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke - 27 995 głosów
DUDA Andrzej Sebastian - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 97 996 głosów
WENTA Bogdan Brunon - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 38 960 głosów
GOSIEWSKA Beata Barbara - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 50 332 głosów
BUZEK Jerzy Karol - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 254 319 głosów
GIEREK Adam - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy - 56 237 głosów
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard -Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke - 67 928 głosów
PIECHA Bolesław Grzegorz - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość- 118 964 głosów
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria -Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 44 763 głosów
OLBRYCHT Jan Marian - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 34 267 głosów
PLURA Marek Mirosław - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 9 268 głosów
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy - 53 790 głosów
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke - 29 505 głosów
JACKIEWICZ Dawid Bohdan - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 79 942 głosów
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 162 426 głosów
JAZŁOWIECKA Danuta - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 38 652 głosów
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 48 945 głosów
GRÓBARCZYK Marek Józef - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 54 864 głosów
LIBERADZKI Bogusław Marian - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy - 43 348 głosów
ROSATI Dariusz Kajetan - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - 84 686 głosów

Podkarpacie w PE reprezentować będą Tomasz Poręba, Elżbieta Łukacijewska oraz Stanisław Ożóg.
Frekwencja wyborcza: 23.83%

Anna Dziura

Poinformuj nas