Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas prac polowych

Pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas prac polowych

Sierpień, to czas intensywnej pracy podczas żniw. Bardzo często przy zbieraniu plonów dochodzi do niebezpiecznych i tragicznych zdarzeń. Wielu z nich udałoby się uniknąć, dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Co roku, słyszymy o tragediach i niebezpiecznych zdarzeniach, do których dochodzi podczas wykonywania prac w polu. Okres żniw, to także wzmożony ruch pojazdów rolniczych na drogach. Dlatego tak ważnym jest stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i zachowanie zdrowego rozsądku.

Przed przystąpieniem do pracy w polu, zadbajmy o stan techniczny maszyn rolniczych, pojazdów czy narzędzi. Sprawdźmy czy są one sprawne, a ich wykorzystanie nie zagrozi naszemu życiu i zdrowiu. Nie przeceniajmy naszych umiejętności i możliwości pojazdów. Niejednokrotnie zdarzało się, że ciągnik rolniczy podczas koszenia łąki czy prac polowych na stromym zboczu przewrócił się, a kierowca odniósł poważne obrażenia lub zginął.


Pamiętajmy o bezpieczeństwie podczas prac polowych


Sprawdzajmy czy przewożony ładunek nie zasłania świateł pojazdu lub urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony. Ładunek nie może w żaden sposób ograniczać widoczności drogi oraz naruszać stateczności pojazdu. Nie przewoźmy także nikogo na załadowanych przyczepach czy wozach.

Pamiętajmy, aby nie kierować ciągnikami rolniczymi czy kombajnami, będąc pod wpływem alkoholu. Niezależnie czy poruszamy się po drodze publicznej czy polu uprawnym. Prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest przestępstwem. Za jego popełnienie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Apelujemy także do pozostałych uczestników ruchu drogowego, aby zachowali czujność i ostrożność na drodze podczas wyprzedzania, wymijania czy omijania ciągników rolniczych, maszyn i kombajnów zbożowych. Kierowcom tych pojazdów przypominamy, że podczas poruszania się po drodze publicznej muszą one posiadać ważną polisę OC. Dodatkowo kierujący pojazdem wolnobieżnym lub ciągnikiem rolniczym obowiązany jest do zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia.

Podczas prac polowych pamiętajmy także o bezpieczeństwie dzieci, które wraz z rodzicami lub opiekunami uczestniczą w zbiorach. Często są one nieświadome zagrożeń, mogących wystąpić podczas takich prac. Miejmy nad nimi ciągły nadzór, nie pozwalajmy aby oddalały się same lub bawiły w pobliżu pracujących urządzeń rolniczych czy poruszających się w polu pojazdów.

Wykonując prace, pamiętajmy o nakryciu głowy, nawadnianiu się i stosowaniu ochronnych kosmetyków z filtrem, aby uniknąć oparzeń słonecznych. Warto mieć przy sobie także telefon, aby w razie nieszczęścia szybko wezwać pomoc.

dl

50000 Pozostało znaków