Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Mundurówka z Trzcinicy znowu na podium

Mundurówka z Trzcinicy znowu na podium21 kwietnia 2017 r. w Trzcinicy oraz na Placu rynku Jasielskiego, odbył się III Wojewódzki Przegląd Musztry Paradnej Klas Mundurowych Województwa Podkarpackiego. Organizatorami przeglądu byli Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Zespół Szkół SASR w Trzcinicy.


.
Musztra robi z żołnierza kogoś, kto potrafi nad sobą zapanować. To jest taka dyscyplina, w której musi wszystko być dopięte na ostatni guzik. Wyrabiamy w uczniach patriotyzm, widać, że mundur nie jest dla nich czymś, czego by się wstydzili, a wręcz przeciwnie, bo w tym mundurze przychodzą do szkoły, jeżdżą autobusami, nie wstydzą się. Zawodnicy mają 10 minut, aby dokonać prezentacji swojej grupy. Najważniejszą rolę odgrywa tutaj dowódca. Wszystko dzieje się pod czujnym okiem jurorów i regulaminu musztry sił zbrojnych RP. Najważniejszą rzeczą jest dokładne wykonywanie komend, wykonywanie zadań, które stawia dowódca prowadzący, wykonywanie indywidualne musztry, liczy się wspólne porozumienie w zespole, ten każdy element robi całościowe wrażenie. Nie da się nie zauważyć, że musztra to szkoła życia, a w szkole lepszej dyscypliny nie ma. Powinno to być jeszcze bardziej rozpowszechnione, ponieważ musztra bardzo dyscyplinuje ludzi w tym wieku, to fajny czas na spędzenie wolnego czasu - powiedział ppor. rez. Michał Czarnecki- nauczyciel w ZS w Trzcinicy

Do przeglądu zgłosiły się drużyny z czterech szkół:
Zespół Szkół im. Ks. S. Staszica w Tarnobrzegu
Zespół Szkół Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego
w Rymanowie – dwie drużyny
Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Jedliczu
Zespół Szkół Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych im. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy


Założeniem mistrzostw jest spopularyzowanie musztry jako elementu przygotowującego uczniów szkół ponadgimnazjalnych do służb w resortach mundurowych. Szkolenie w zakresie musztry w szkołach przynosi także wiele korzyści wychowawczych, kształtuje zarówno postawy patriotyczne jak, i obywatelskie.

 

musztra 2

 

Program obowiązkowy

Podczas pierwszego etapu zmagań na płycie przy Zespole Szkół SASR w Trzcinicy drużyny prezentowały swoje umiejętności w programie obowiązkowym, polegającym na wykonaniu zestawu 10 zadań obejmujących umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP.
Uczestników III Wojewódzkiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych oceniała Komisja sędziowska, której przewodniczył mjr. Arkadiusz Kawka z III Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, a w której skład wchodzili również przedstawiciele Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Placówki Straży Granicznej w Sanoku, 21 brygady Strzelców Podhalańskich, Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Oceniano m.in.: prawidłowość oddawania honorów, wykonywanie komend dowódcy, sposób i technikę marszu.


Program dowolny – musztra paradna

Po zakończeniu pierwszej konkurencji, zawody kontynuowano na Placu rynku Jasielskiego, gdzie młodych wojskowych przywitała liczna grupa widzów. W drugim etapie młodzież klas mundurowych przystąpiła do rywalizacji w programie dowolnym, który polegał na zaprezentowaniu musztry paradnej. Rywalizacja w programie dowolnym dostarczyła licznie zgromadzonej publiczności wielu wrażeń wynikających z faktu, iż program dowolny zawsze jest niespodzianką do samego końca nieznaną publiczności, a poziom tegorocznych pokazów stał na bardzo wysokim poziomie. Do występu ostatniej drużyny wynik Przeglądu nie był przesądzony.


Nagrody dla najlepszych drużyn wręczali: Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta Jasielski, Andrzej Stachurski – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Stanisław Pankiewicz – Wójt Gminy Jasło, ppłk Andrzej Nykiel – Komendant WKU w Jaśle oraz Ludomir Mastej – dyrektor Zespół Szkół Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych im. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy.

Klasyfikacja Końcowa:

I Zespół Szkół Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie – pierwsza drużyna
II Zespół Szkół Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Rymanowie – druga drużyna
III Zespół Szkół Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Rolniczych im. Teodora Marchlewskiego w Trzcinicy
IV Liceum Ogólnokształcące im, Marii Konopnickiej w Jedliczu
V Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu


Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie, a uczestnikom III Wojewódzkiego Przeglądu Musztry Klas Mundurowych Trzcinica 2017 gratulujemy!!!
Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica w Tarnobrzegu

Komentarze obsługiwane przez CComment