Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Małgorzata Piekarska odwołana z funkcji dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle

Dyrektor MBP w Jaśle odwołanaBurmistrz miasta Jasła, Ryszard Pabian odwołał dotychczasowego dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

 
Małgorzata Piekarska dopuściła się naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem. Burmistrz miasta w wydanym zarządzeniu, jako podstawę odwołania wskazuje m.in. niezgodne ze stanem faktycznym potwierdzanie na liście obecności swojej pracy oraz nieusprawiedliwianie swojej nieobecności.
W dniach 10-21 marca br. koordynator biura audytu i kontroli Urzędu Miasta w Jaśle wykazał rozbieżności w kwestii obecności w pracy w miesiącu lutym 2017 pani dyrektor. W związku z przeprowadzonymi analizami ustalono, iż powstały rozbieżności co do faktu nieobecności dyrektora w pracy w 6 przypadkach.
Redakcja
 

Komentarze obsługiwane przez CComment