Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Mała Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego nosi imię wicemarszałka Sejmu Stanisława Zająca

Mała Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego nosi imię wicemarszałka Sejmu Stanisława ZającaZ wnioskiem o upamiętnienie Stanisława Zająca współtwórcy ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego, wicemarszałka Sejmu, posła i senatora, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej zwróciło się jasielskie Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca.

Senat uczelni podjął uchwałę w tej sprawie jednogłośnie. Uroczystość, która odbyła się w dniu 26 stycznia br. na uniwersytecie, zgromadziła najbliższą rodzinę S. Zająca, duchownych, parlamentarzystów, władze samorządowe, przedstawicieli służb mundurowych i instytucji, środowisko naukowe podkarpacie, członków stowarzyszenia.
Tablicę upamiętniającą osobę Stanisława Zająca odsłoniła żona Alicja Zając. Poświęcił ją ksiądz biskup Kazimierz Górny. Szczególne zasługi Stanisława Zająca w powołaniu w 2001 roku uniwersytetu przedstawił rektor prof. Aleksander Bobko. Dodał, że znajdująca się przed wejściem do auli tablica ma również wymiar uczczenia ofiar katastrofy smoleńskiej. - Na Uniwersytecie Rzeszowskim jest miejsce, w którym ta narodowa tragedia jest w sposób materialny odnotowana – zaznaczył prof. A. Bobko.

379

Sala na Uniwersytecie 26

Postać Stanisława Zająca przybliżył prezes Stowarzyszenia im. Senatora Stanisława Zająca Jerzy Sołtys. - Marszałek, poseł, senator, sędzia, mecenas - przywołanie tylko tych obszarów jego działalności to dowód, iż służył ojczyźnie i swym rodakom; służył dobrze więc zasłużył na to wielkie wyróżnienie. W ilu dobrych dziełach mógł jeszcze uczestniczyć, ilu ludziom mógł nieść pomoc, ile instytucji mógł ratować z opresji gdyby nie dzień 10 kwietnia 2010 r. - mówił J. Sołtys. - Stanisław Zając był współtwórcą – więc razem z innymi podjął i doprowadził do końca dzieło powołania Uniwersytetu Rzeszowskiego. Są z nami państwo, którzy razem z marszałkiem Zającem w owym czasie pracowali. Za to dziękujemy, dziękujemy za ten przykład pracy dla dobra wspólnego, pracy ponad podziałami – dodał.

Sala na Uniwersytecie 261

688

Kończąc wystąpienie Jerzy Sołtys zaznaczył, że „gdyby Staszek mógł stanąć pośród nas i gdyby mógł odpowiedzieć na pytanie jak przyjmuje to wyróżnienie zapewne wskazałby innych godnych uznania. Był człowiekiem skromnym - nie zabiegał o nagrody, zaszczyty czy wyróżnienia. Mówił do swych najbliższych, również i do mnie, że w polityce potrzebny jest wyraźny cel i trwałość w dążeniu do jego osiągnięcia. Dla niego celem było dobro ojczyzny, szansa dla Rzeszowa, Jasła, Lubaczowa czy Jarosławia, szansa na rozwój - na kształcenie młodzieży”.
Burmistrz Jasła Ryszard Pabian przypomniał zebranym, że S. Zając był Honorowym Obywatelem Jasła. - Zapisał się znacząco w historii Jasła, o czym świadczą liczne przedsięwzięcia zrealizowane z jego wsparciem – mówił Burmistrz Ryszard Pabian.

Osobę S. Zająca wspominali także jego koledzy parlamentarzyści, podkreślając jak dużym wyzwaniem i wysiłkiem było doprowadzenie do uchwalenia ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego, szczególnie w kontekście kończącej się III kadencji Sejmu.
Uniwersytet Rzeszowski funkcjonuje do października 2001 r., kształci każdego roku ponad 20 tysięcy studentów.

Stowarzyszenie im. Senatora Stanisława Zająca

Komentarze obsługiwane przez CComment