Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Jasielski Szpital zyskał nowe serce

Jasielski Szpital zyskał nowe serceUroczyste otwarcie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle

Z radością, z dumą i wielką satysfakcją kończymy dzisiaj realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Rozbudowa i Doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle wraz z niezbędną infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej.” – powiedział podczas uroczystego przekazania i poświęcenia inwestycji Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Projekt pn: „Rozbudowa i doposażenie Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizacji Szpitala Specjalistycznego Jaśle wraz z niezbędna infrastrukturą na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki zdrowotnej” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Obejmował rozbudowę i doposażenie istniejącej infrastruktury szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji. Dotychczasowe pomieszczenia Bloku Operacyjnego zostały przebudowane i rozbudowane w obrębie dachu, co pozwoliło na uruchomienie sali nadzoru pooperacyjnego. Centralna Sterylizacja została rozbudowana poprzez adaptację pomieszczeń nieeksploatowanych, w których mieściła się kotłownia.

Blok Operacyjny był niezbędny do prawidłowego funkcjonowania oddziałów zabiegowych tj. Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddziału Ortopedii, Traumatologii, Mikrochirurgii i Chirurgii Ręki, Oddziału Otolaryngologii i Oddziału Ginekologiczno – Położniczego. Aby blok mógł im służyć – niezbędne było utworzenie Centralnej Sterylizacji, która zabezpiecza także pozostałe komórki organizacyjne szpitala.

Inwestycja była realizowana na przełomie lat 2017/2018. Wartość szacunkowa projektu to 22 mln zł, przy dofinansowaniu z RPO WP w wysokości 9.924.772,04 zł.

Projekt, oprócz prac budowlanych, obejmował również zakup sprzętu i wyposażenia, m.in. laparoskop operacyjny, RTG z ramieniem C, automatyczna opaska uciskowa, mikroskop operacyjny, zestaw do chirurgii endoskopowej zatok z torem wizyjnym, zestaw do radiochirurgii RF i do mikrochirurgii krtani, monitory EKG, SpO2, EtCO2, HR, RR, CO, temperatury i respiratory.

szpital

- Poprzez wykonaną inwestycję nastąpiła wyraźna, zdecydowana poprawa zarówno warunków bytowych dla pacjentów, jak i dla pracy personelu medycznego. Przeprowadzone prace budowlane spowodowały, iż cały blok operacyjny teraz zwiększył się prawie dwukrotnie. Sale operacyjne stały się nowoczesne i przyjazne dla pacjentów, wraz ze salą wybudzeniową i zapleczem. Chcemy, aby tutaj, w warunkach na miarę XXI wieku mieszkańcy Jasła i całej ziemi Jasielskiej odzyskiwali upragnione zdrowie. To właśnie było celem starań i intensywnych działań całej Rady Powiatu, Zarządu, Dyrekcji szpitala i Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i moim - jako jej przewodniczącego – podkreślał starosta.

Znaczenie inwestycji dla pacjentów podkreślał również Michał Burbelka – Rozbudowa zapewni pacjentom przede wszystkim wyższy poziom bezpieczeństwa. Dziś jest to najważniejsze. Bez dobrej centralnej sterylizatorni nie ma w obecnych czasach, w których istnieje duże zagrożenie zakażeniami szpitalnymi, pełnego bezpieczeństwa w szpitalu. Nowoczesny blok operacyjny to również wygodne sale operacyjne, to dobra praca dla lekarzy i personelu medycznego. To wreszcie możliwość wykonywania niezależnie na dwóch salach operacyjnych zabiegów ortopedycznych. To także sala poznieczuleniowa, która pozwoli nam na bezpieczne wybudzanie pacjenta. Jest ona rodzajem drugiego oiom-u. – wyjaśnił dyrektor.

Jarosław Gowin również podkreślał znaczenie inwestycji dla mieszkańców regionu – Cieszę się, że szpital w Jaśle wzbogacił się o tak nowoczesne sale operacyjne. Jest to najwyższy standard. Życzę wszystkim mieszkańcom Jasła, powiatu jasielskiego i Podkarpacia, aby nigdy nie musieli tutaj trafić. Jeżeli jednak już tutaj trafią, to jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji, dzięki znakomitemu profesjonalizmowi lekarzy, będą mieli zapewnioną opiekę na możliwie najwyższym poziomie. – podkreślał.

W uroczystym otwarciu bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni wzięli udział parlamentarzyści na czele z Jarosławem Gowinem - Wicepremierem, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, samorządowcy, księża, przedstawiciele projektanta oraz wykonawcy robót budowlanych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Jarosław Gowin, Alicja Zając - Senator RP, Bogdan Rzońca - Poseł RP, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Wojciech Zając – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Tadeusz Gorgosz – Wicestarosta oraz Michał Burbelka – dyrektor jasielskiego szpitala.

Powiat Jasielski

 

Komentarze obsługiwane przez CComment