Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

I LO w Jaśle ma wiele powodów do radości

olimpijskie ideeOlimpijska rywalizacja sięga roku 776 p.n.e., kiedy to w starożytnej Grecji odbyły się pierwsze udokumentowane igrzyska sportowe.

Przyświecały im trzy główne zasady: pokoju, uczciwej walki i równości. Współcześnie olimpiady kojarzą się także z najbardziej prestiżowymi konkursami wiedzy, w których wieniec laurowy dla zdobywcy został zastąpiony honorowym tytułem laureata. Od lat uczestniczą w nich uczniowie I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle, zajmując miejsca w ogólnopolskiej czołówce. Nadal kierują się starożytnymi ideami: wzajemnej zgody i szacunku dla przeciwników, walki fair play oraz jednakowych szans dla wszystkich próbujących swych sił w zawodach. Tak jak greckim sportowcom, kibicuje im lokalna społeczność, a zwycięzcy stanowią dumę macierzystego liceum. Nagrodą jest nie tylko dyplom, maksymalna liczba punktów z tego przedmiotu na maturze czy indeks na upragnioną uczelnię, ale też umieszczenie podobizny w kuluarach szkoły. W ten sposób szczególnie uzdolniona młodzież wpisuje się w długoletnią chlubną tradycję „Leszczyńskiego”.

Również w tym roku szkolnym placówka ma wiele powodów do radości. Kamil Wyderka z kl. 3GB oraz Mikołaj Lignar z kl. 3GD pod opieką dydaktyczną nauczyciela Sebastiana Styczyńskiego zostali zakwalifikowani przez Komitet Główny XLVIII Olimpiady Geograficznej do udziału w etapie centralnym, który odbędzie się w dniach 21-24 kwietnia w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej w Gdyni. Zdobywając odpowiednio 89 i 86 punktów z łatwością pokonali próg wynoszący 82,5 punktu. Osiągnięcie jest tym bardziej spektakularne, że Kamil Wyderka, przygotowywany przez Anetę Mitrut, dotarł jednocześnie do szczebla ogólnopolskiego XXXV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Sukcesem zakończył się też udział Kamila Jarosza i Bartosza Graseli (kl. 2A) oraz Marcina Nawrockiego (kl. 3PD) w XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Od Obertyna do Wiednia". Cała trójka wykazała się doskonałą znajomością historii Polski XVI i XVII wieku, weźmie więc udział w rywalizacji na szczeblu centralnym. Pracowali z nimi nauczyciele Stanisława Borys i Jacek Nawrocki.

Natomiast w marcu 2022 r., w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie, został przeprowadzony etap diecezjalny XXXII Olimpiady Teologii Katolickiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. Wzięła w niej udział młodzież z I LO w Jaśle – Gabriela Schmidt i Kacper Janiga (kl. 3PA), Klaudia Bułaś (kl. 3GE) oraz Bartosz Grasela (kl. 2A) – przygotowywana przez ks. Stanisława Mularza i ks. Łukasza Ślusarczyka. Kacper Janiga zajął II miejsce i będzie reprezentował diecezję na etapie ogólnopolskim w Płocku. Natomiast Bartosz Grasela znalazł się w gronie dziesięciu wyróżnionych uczestników.

Znaczące sukcesy odnieśli też ci uczestnicy konkursów przedmiotowych, którzy dotarli do etapu okręgowego. W tym roku szkolnym walczyło na nim aż dwadzieścia osób reprezentujących ILO. Oprócz wyżej wymienionych byli to: Kamil Wyderka z kl. 3GB – w XVII Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Martyna Kmiecik z kl. 3GC – w LXXIII Olimpiadzie Matematycznej i LXXI Olimpiadzie Fizycznej, Dawid Pszczoła z kl. 3GD – w LI Olimpiadzie Biologicznej oraz XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Amelia Maczuga z kl. 3GD i Jakub Buczyński z kl. 3PC – w XLVIII Olimpiadzie Geograficznej, Agnieszka Kmiecik, Katarzyna Płaziak, Karol Maciejczyk, Karol Chmura (z kl. 3PA) oraz Mikołaj Lignar (kl. 3GD) – w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Gabriela Mroczek z 2A – w XXXIV Olimpiadzie Filozoficzne.

W tym gronie warto wyróżnić osoby, które zakwalifikowały się do etapu ustnego na szczeblu okręgowym, czyli Oliwię Kupczyk z kl. 3PE, uczennicę Zbigniewa Waszkiela (46 Olimpiada Języka Angielskiego), Oliwię Bylinowską z kl. 2A (LII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego), pracującą pod opieką Barbary Sokołowskiej oraz Kamila Wyderkę z kl. 3GB, przygotowywanego przez Iwonę Smosznę (LXV Olimpiada Języka Francuskiego).

Ponadto sześciu uczniów brało udział w II etapie XV edycji „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” z zakresu geografii z elementami geologii (Amelia Maczuga i Mikołaj Lignar z kl. 3GD, Weronika Szydłowska i Błażej Liana z kl. 2C i Sebastian Wiatr z kl. 3GC) lub matematyki (Martyna Kmiecik z kl. 3GC). Jej laureaci otrzymają indeksy AGH.

Aby osiągnąć tak wiele, młodzież jasielskiego liceum musiała zaangażować się bardzo w naukę konkursowych przedmiotów. Systematyczne samodoskonalenie było też warunkiem udziału w igrzyskach w starożytnej Olimpii. Każdy zawodnik musiał przysiąc przed walką, że przez ostatnie dziesięć miesięcy przykładał się sumiennie do ćwiczeń. Tytuł zwycięzcy – olimpionika – napawał dumą całe miasto. Był nawet zwyczaj robienia otworu w murze obronnym, na znak, że mieszkańcy nie boją się nikogo, mając takiego obywatela. I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, dzięki kolejnym pokoleniom olimpijczyków, również może się nie obawiać o swoją renomę, stając się kuźnią talentów.

Beata Baraś

Poinformuj nas