Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Beczka na zbiór deszczówki

Dostawa i montaż zbiorników na deszczówkę w Jaśle.

Wolne miejsca w projekcie na dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę w JAŚLE

Miasto Jasło informuje, że są jeszcze wolne miejsca w projekcie na dostawę i montaż zbiorników na deszczówkę.

Zainteresowany mieszkaniec może otrzymać dofinansowanie na dostawę i montaż zestawu składającego się z dekoracyjnego zbiornika naziemnego na deszczówkę (o pojemności ok. 650 l) wraz z elementami przyłączenia do rury spustowej oraz do rozprowadzenia zgromadzonej wody opadowej, czyli z pompą ogrodową wraz z wężem i zestawem zraszającym. Wartość zestawu wynosi 2.457,54 zł, w tym wkład własny mieszkańca wynosi 759,24 zł.

Nabór trwa do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie. Deklaracje przystąpienia do projektu można składać w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 (parter) w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe informacje, w tym warunki uczestnictwa oraz procedura zgłaszania się do projektu określone są w regulaminie i umowie z mieszkańcem na stronie: https://um.jaslo.pl/pl/wolne-miejsca-w-projekcie-na-dostawe-i-montaz-zbiornikow-na-deszczowke/
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle tel. (13) 44 86 347 lub w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki tel. (13) 44 37 020.

Projekt „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowany jest przez Miasto Jasło, we współpracy ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, a współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, Obszar programowy: Klimat.

Urząd Miasta w Jaśle

50000 Pozostało znaków