Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Dopłaty dla rodzin wielodzietnych za odbiór odpadów

IS DPP 0208Od dzisiaj (9 maja) wchodzi w życie uchwała Rady Miejskiej Jasła w sprawie ustanowienia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.

Dopłata wynosi 5 zł na miesiąc (przy całkowitej opłacie 9,75 zł/mc) i przysługuje na trzecie i każde następne dziecko, uwzględnione w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dopłata przysługuje właścicielowi nieruchomości, który zbiera odpady w sposób selektywny.

W celu uzyskania dopłaty należy złożyć do Urzędu Miasta w Jaśle korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z informacją dotyczącą liczby osób, na które przysługuje dopłata. Rodziny wielodzietne zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej składają do zarządu wspólnoty lub zarządu spółdzielni tylko informację dotyczącą liczby osób, na które przysługuje dopłata.

Szczegółowe informacje na temat dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Sokoła 8 tel. 134486381.

Formularze deklaracji i informacji znajdują się na stronie internetowej Miasta Jasła www.jaslo.pl w zakładce System gospodarowania odpadami.

UMJ

50000 Pozostało znaków