Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Człowiek w centrum uwagi...

Człowiek w centrum uwagi – Apteka ŁukasiewiczaPod naszym patronatem! Zmieniające się społeczeństwo ze względów demograficznych wymaga naszego oswojenia się ze zmianami, których doświadczamy i które związane są ze starzeniem się społeczeństwa. FOTORELACJA

6 września w Podkarpackiej Szkole Wyższej im. bł. ks. Wł. Findysza w Jaśle zorganizowano konferencję ,,Apteka Łukasiewicza, czyli człowiek w centrum uwagi”. Konferencja odbyła się w 160. rocznicę powstania światowego przemysłu naftowego i gazowniczego, którego podstawy stworzył farmaceuta Ignacy Łukasiewicz, wynalazca lampy naftowej. W latach 1857–1867 prowadził w Jaśle aptekę i równocześnie rozwijał przemysł wydobywczy. Był wzorowym pracodawcą, pionierem ubezpieczeń emerytalnych i filantropem troszczącym się o najsłabszych. Angażował się w rozwiązywanie najpoważniejszych problemów społecznych swoich czasów. 

Podczas konferencji starano się znaleźć odpowiedzi na bardzo ważne kwestie, a wśród nich odpowiedzi na pytania:
Co można zrobić, aby starsi ludzie lepiej przestrzegali zaleceń lekarskich?
Jakie zagrożenia niesie wielolekowość, a jakie – niesystematyczne przyjmowanie leków?
Jaka jest rola farmaceutów w starzejącym się społeczeństwie?
Co trzeba wiedzieć, by skuteczniej komunikować się ze starszym pacjentem?

Zaproszenia na konferencje skierowano do farmaceutów, lekarzy. Najliczniej podczas wykładów prezentowało się środowisko Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a więc bardzo aktywnych ludzi, dla których sprawy poruszane podczas konferencji były niezwykle istotne. Organizatorzy zwrócili uwagę na niezwykłą rolę studentów UTW, którzy są niejako liderami wśród osób starszych i za sprawą ich aktywności wiedza wyłożona na tym spotkaniu może zostać upowszechniona. Na uczelni pojawili się również uczniowie szkół średnich, co daje pozytywne prognozy i nadzieję, że problemy dotyczące seniorów, zagrożenia wielolekowością nie obiją się echem i trafią również do młodych słuchaczy. Solidarność międzypokoleniowa może się urzeczywistniać tylko wtedy, gdy rozmowy prowadzone będą prowadzone w gronie osób z różnych pokoleń.

Konferencja - Apteka Łukasiewicza


-,,Apteka Łukasiewicza, czyli człowiek w centrum uwagi” to wszystko związane jest z postacią Ignacego Łukasiewicza. Wybitny polski chemik, farmaceuta, przedsiębiorca był wielkim społecznikiem. Jego społeczna twarz biznesu była wyjątkowo wyraźna. Życzyłbym wszystkim biznesmenom by mogli szczycić się taką oceną jak Ignacy Łukasiewicz – wspomniał Burmistrz miasta Andrzej Czernecki – Miasto Jasło chce upamiętnić postać Ignacego Łukasiewicza, jego zasługi dla społeczności Podkarpacia. Głównym celem spotkania jest przedstawienie problemów ludzi, problemów dotyczących ich zdrowia – dodał.
Niezwykle istotne jest rozumienie specyfiki kontaktu ze starszym pacjentem, jego sposobu myślenia, możliwości i potrzeb. Jest to większa szansa na skuteczną terapię, a w konsekwencji – lepszą jakość życia seniorów.

Apteka Łukasiewicza – centrum informacji i edukacji, nowoczesne wyeksponowanie elementów działalności znanego farmaceuty

Konferencja - Apteka Łukasiewicza


Ekspozycja multimedialna Apteki Łukasiewicza realizowana jest przez agencję interaktywną Bozanta. Siedziba dawnej apteki Łukasiewicza podzielona zostanie na trzy części: powitalną, historyczno-naukową oraz eksperymentalną. Zwiedzający będzie miał okazję samodzielnie zdobywać wiedzę, eksperymentować, a to z kolei uatrakcyjnione zostanie najnowocześniejszymi rozwiązaniami, jak chociażby interaktywne kioski, aplikacje dotykowe i wiele innych nowatorskich rozwiązań. Dzięki obiektowi turystyczno-muzealnemu Apteka Łukasiewicza połączy historię osiągnięć Łukasiewicza z promocją współczesnej nauki.

Mniej znany Łukasiewicz - aptekarz

Jak wyglądała rola aptekarza w XIX wieku, gdy nie istniały wielkie firmy farmaceutyczne, gdy nie było tego wszystkiego z czym kojarzy nam się dzisiaj apteka? Na to i inne pytania związane z pracą aptekarza odpowiadała Lidia Czyż, zastępca prezesa Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. – Aptekarz w małym galicyjskim mieście był w centrum uwagi mieszkańców. Leki wytwarzał w swojej aptece, co może jest dla nas dziwne, bo jak można wszystko co jest do lecznictwa potrzebne w aptece stworzyć. Jest to możliwe (…) Do apteki przychodzili wszyscy i chcieli wszystkiego – mówiła Lidia Czyż.

Konferencja - Apteka Łukasiewicza


- Aptekarz udzielał rad. Taki też był Łukasiewicz. W aptece koncentrowało się życie zdrowotne mieszkańców – dodała. Wiceprezes zwróciła uwagę na wygląd XIX wiecznej apteki. Uzmysłowiła słuchaczom, jak istotną rolę pełnili uwcześni aptekarze. Apteki powstające za zezwoleniem wysokich namiestników trudno było założyć. Dla ciekawości w Całej Galicji mieliśmy 16 takich miejsc.

Wykładów udzielili: dr med., Alicja Klich-Rączka – przekazująca swoim studentom wiedzę o tym dlaczego warto i należy poświęcać uwagę ludziom starszym oraz dążyć do poprawy jakości ich życia; dr farm. Agnieszka Neumann-Podczaska – specjalistka w zakresie oceny poprawności farmakoterapii osób starszych, współtwórca ogólnopolskiego programu „Opieka farmaceutyczna w geriatrii; dr hab. med. prof. nadzw. Przemysław Kardas, którego głównym zainteresowaniem badawczym jest – obok przestrzegania zaleceń terapeutycznych – opieka nad chorymi przewlekle w praktyce lekarzy rodzinnych oraz zapobieganie hospitalizacjom osób starszych; prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska – współpracująca z uniwersytetami trzeciego wieku ambasadorka kampanii „Rozwiązanie na zapominanie”.

Dziś jednym z największych wyzwań są postępujące procesy starzenia się społeczeństwa. Rosnąca liczba osób w podeszłym wieku oznacza konieczność dostosowania wielu sfer życia, w tym medycyny i farmacji, do ich potrzeb. Leczenie starszych to zajęcie wymagające szczególnie dobrej współpracy między lekarzem, farmaceutą i pacjentem.

Konferencja - Apteka Łukasiewicza


Konferencja - Apteka Łukasiewicza


Prowadzona dyskusja to szukanie odpowiedzi na to, kto i w jaki sposób mógłby pomóc ludziom starszym zmagać się z chorobami i pokazać jak właściwie je leczyć. Pozostawienie starszych pacjentów samych sobie jest czymś do czego nie można dopuścić. Konferencja niejako nakreśliła problemy, ukierunkowała słuchaczy; wielu z nich znalazło odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Anna Dziura

 

 

50000 Pozostało znaków