Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Co, gdzie, jak i za ile? Czy nowy budżet to lepsze jutro dla mieszkańców Jasła?

Budżet miasta Jasła 2014Przyjęty budżet zdaniem burmistrz miasta Jasła jest budżetem optymalnym. Według Andrzeja Czerneckiego w tym  budżecie postawiono na myślenie o przyszłości.

- Postawiliśmy w tym budżecie na myślenie o przyszłości, czyli o kolejnej perspektywie środków unijnych, którą chcemy znacznie lepiej wykorzystać niż do tej pory. Stąd część środków przeznaczonych jest na przygotowanie dużych projektów takich dużych jak centrum Łukasiewicza, czy projekt dworców multimodalnych – mówi burmistrz Andrzej Czernecki

Zaznacza on, że część środków samorządowcy będą chcieli przeznaczyć na kolejne projekty, które uda się wygenerować. Obecnie przygotowywane są działania strategiczne.
- W ramach tych opracowań strategicznych m.in. strategia ,,Zintegrowane Świadczenia Usług Publicznych na terenie powiatu” czy ,,Dla spójności i dostępności” co jest robione razem z miastem Krosnem. W ramach tych strategii też będą przedstawione konkretne projekty, które trzeba zrealizować, żeby można było poprawić czy poziom świadczenia usług na terenie powiatu jasielskiego, w tym na terenie miasta, czy na lepszą współpracę czy komunikację, połączenie z aglomeracją krośnieńską.

Burmistrz wskazuje na te najważniejsze projekty, które związane są z komunikacją i przygotowanie Centrum Łukasiewicza, które ma pełnić rolę parku naukowo-technologicznego z rozwiązaniami edukacyjnymi.
- Te 18 mln, które w tej chwili są na inwestycje w tegorocznym budżecie to głównie środki przeznaczone na inwestycje kończone w tym roku tj. m.in. termomodernizacja MOSiR – głównej hali, środki przeznaczone na fotowoltaikę i realizacje programu związanego z realizacją solarów. I to jest w kategoriach powodujących oszczędności energetyczne i pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. To są środki związane z inwestycjami, które wspierają środowisko gospodarcze, czyli realizują na terenie Warzyc drogę, która jest przy Hali Nowego Stylu. To ma być droga, która będzie zrealizowana niezależnie od tego czy pozyskamy środki unijne czy nie – kontynuuje burmistrz

Budżet miasta Jasła 2014


Burmistrz Andrzej Czernecki wspomina też o złożonym projekcie na budowę Centrum Wiedzy i Kultury, a więc rozbudowy Biblioteki i Jasielskiego Domu Kultury. Projekt przeszedł proces oceny merytorycznej.
- Czekamy na rezultaty. Z 270 projektów zostało 170 w skali kraju, w tym też nasz. Jeżeli ten projekt wejdzie do realizacji to będzie to projekt za 16 mln, na co bardzo liczę, ale zdaję sobie sprawę, że jest to bardzo trudne – dodaje
Budżet na 2014 rok oraz wniesiona do niego autopoprawka planuje dochody w wysokości 111 722 732,09 złotych ( dochody bieżące 104 923 081,97 zł, a majątkowe 6 799 650,12 zł). Planowane wydatki wynoszą 117 735 274,09 zł (wydatki bieżące 99 532 557,97 zł, a wydatki majątkowe 18 202 716,12 zł). Na inwestycje i zakupy inwestycyjne z miasta przeznaczone zostanie 15 803 426,28 zł, gdzie 4 592 163,65 zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. Planowany deficyt 6 012 542,00 zł, zostanie pokryty poprzez zaciągnięcie kredytu komercyjnego. Przewidywane na koniec 2014 roku zadłużenie będzie wynosiło: 23 967 557,91 zł, co stanowi 21, 45 % planowanych dochodów.

Zadania:

- Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW (3 mln 232 tys. zł),
- termomodernizacja hali sportowej (1 384 658 zł) oraz przebudowa budynku głównego MOSiR w Jaśle (923 tys. zł),
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 (wartość zadania -2,4 mln zł, w tym środki zabezpieczone w budżecie Miasta - 850 tys. zł),
- termomodernizacja budynku Domu Ludowego na osiedlu Hankówka w Jaśle (wartość projektu: 135 000 zł, dofinansowanie: 50 000 zł),
- termomodernizacja budynku technicznego przy stadionie na osiedlu Rafineria w Jaśle (wartość projektu: 102 000 zł, dofinansowanie: 49 742 zł),
- realizacja projektu „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Jasła” (Projekt SOWA – 3 mln 300 tys. zł)
Za przyjęciem budżetu zaproponowanego przez burmistrza głosował: 11 radnych, 7 było przeciwnych a 2 wstrzymało swój głos.

Anna Dziura

Powiązane artykuły:

Emocje i dyskusje podczas sesji Rady Miasta... Budżet na 2014 rok przyjęty!

50000 Pozostało znaków