Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Budżet Miasta Jasła na 2018 rok przyjęty

Budżet Miasta Jasła na 2018 rok przyjętyRada Miejska Jasła przyjęła projekt uchwały budżetowej na 2018 rok

Rada Miejska Jasła przyjęła projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, która zakłada dochody w wysokości 145,022 mln zł, a wydatki 149,311 mln zł. Planowany deficyt w wysokości 4,288 mln zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu komercyjnego.

- Bardzo dziękuję za podjęcie uchwały budżetowej i liczę na państwa współpracę przy realizacji budżetu w trakcie przyszłego roku – powiedział do radnych Rady Miejskiej Jasła burmistrz Ryszard Pabian. - Minione trzy lata pokazały, że udało nam się zrealizować bardzo istotne dla miasta zadania, nawet jeżeli wstępnie nie były one ujmowane w budżecie, gdyż w trakcie roku pojawiały się wolne środki. W tym roku będzie tak samo – dodał burmistrz.

Uchwałę budżetową przedstawił radnym skarbnik miasta Jacek Borkowski. Na 2018 rok zaplanowano dochody w wysokości: ponad 145 mln złotych, w tym dochody bieżące: blisko 143 mln zł i majątkowe: 2,1 mln zł. Wydatki wynoszą ogółem: 149,3 mln zł, w tym wydatki bieżące przeszło 135 mln zł i wydatki majątkowe 14 mln zł.

Planowany deficyt na 2018 rok (ponad 4,2 mln zł) ma zostać pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu komercyjnego. Przewidywane zadłużenie na koniec 2018 roku będzie wynosiło ponad 24 mln zł, a wskaźnik zadłużenia - 16,59 %.

Największa część budżetu (32 proc.) przeznaczona zostanie na oświatę i wychowanie - 47 mln zł. Dział rodzina to wydatki w wysokości 31 mln zł (21 proc.), natomiast na pomoc społeczną zaplanowano – 14 mln zł (9 proc.). 12,8 mln zł (9 proc.) wynosi budżet działu administracja publiczna, dział transport i łączność - 11,7 mln zł (8 proc.). Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska z budżetu przeznaczono - 12 mln zł (8 proc.), a na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego - 7,2 mln zł (5 proc.). Z kolei na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zabezpieczono - 2,1 mln zł (1 proc.).

W budżecie na 2018 rok uwzględniono dotacje dla: Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle (1 mln 820 tys. zł), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (1 mln 960 tys. zł), Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle (1 mln 635 tys. zł), Muzeum Regionalnego w Jaśle (520 tys. zł), Jasielskiego Domu Kultury w Jaśle (2 mln 307 tys. zł).

 

Budżet Miasta Jasła na 2018 rok przyjęty

 

W przyszłorocznym budżecie 14 mln zł przeznaczono ma inwestycje. Wśród zadań znajdują się między innymi:

Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło-Granica państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73” – 4 mln 78 tys. zł,
Budowa obiektu mostowego na rzece Wisłoce na osiedlu Gądki – 1 mln zł
Integracja transgraniczna. Interakcja młodzieży polsko-słowackiej na rzecz wspólnej tożsamości – 1 mln zł
Rewitalizacja Miasta Jasła (Centrum Komunikacji Jasło, Plac Żwirki i Wigury) – 845 tys. zł
Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej – 750 tys. zł
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na osiedlu Gamrat – budowa drogi KD – 500 tys. zł
Rozbudowa ul. Gorajowickiej – 500 tys. zł
Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło” – 400 tys. zł
Rozbudowa boiska przy ul. Śniadeckich – 200 tys. zł
Uzbrojenie osiedla na Kotlinę – 110 tys. zł
Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła – 547 tys. zł
Działania z zakresu wdrażania gospodarki niskoemisyjnej – 300 tys. zł.

Inwestycje realizowane w ramach środków europejskich: Podniesienie jakości i zwiększenie zakresu e-usług świadczonych przez Miasto jasło oraz Powiat Jasielski, Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski, Poprawa dostępności usług w zakresie pomocy społecznej w Jaśle, Kierunek Rodzina, Akademia Pełni Życia, Kreatywni i Samodzielni, Integracja transgraniczna. Integracja młodzieży polsko-słowackie na rzecz wspólnej tożsamości, Odnawialne źródła energii na terenie Miasta Jasła oraz Budowa gminnych dróg zbiorczych w strefie inwestycyjnej w Jaśle.

W sesji uczestniczyło 20 na 21 radnych miejskich. Budżet na 2018 rok (pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie) poparło 16 radnych, 1 był przeciwny, 3 wstrzymało się od głosu.

Urząd Miasta w Jaśle

Portal miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania i redagowania komentarzy, które są niezwiązane z tematem, zawierają wulgaryzmy, reklamy czy też treści obrażające inne osoby. Użytkowniku ponosisz odpowiedzialność za treść swoich komentarzy zgodnie z Polskim Prawem oraz normami obyczajowymi.

50000 Pozostało znaków