Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Budżet Miasta Jasła na 2015 rok przyjęty

Budżet Miasta Jasła na 2015 rok przyjętyRadni Rady Miejskiej Jasła przyjęli jednogłośnie projekt uchwały budżetowej, która zakłada dochody w wysokości 112 mln 176 tys. zł, a wydatki 118 mln 281 tys. zł. Planowany deficyt w wysokości 6 mln 105 tys. zł zostanie pokryty przychodami z kredytu komercyjnego.

- Cieszę się, że radni przyjęli budżet na 2015 rok jednogłośnie. Świadczy to o tym, że wszystkie argumenty, które przedstawiliśmy znalazły ich uznanie. Ważne, że budżet zabezpiecza zarówno zadania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miasta, jak i inwestycyjne. Obejmuje wydatki bezwzględnie konieczne miedzy innymi na oświatę i pomoc społeczną, ale uwzględnia także główne zadanie inwestycyjne, jakim będzie modernizacja Jasielskiego Domu Kultury. Oczywiście jest też wiele innych zadań, które w ciągu roku budżetowego będą realizowane - mówił po uchwaleniu budżetu miejskiego Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości: 112 176 112,60 złotych, w tym dochody bieżące: 106 756 993,94 zł złotych i majątkowe: 5 419 118,66 zł złotych. Wydatki obejmują kwotę: 118 281 961,71 zł złotych, w tym wydatki bieżące: 102 041 961,71 zł i wydatki majątkowe: 16 240 000,00 zł złotych. Planuje się pokrycie deficytu (6 105 849,11 zł) przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego. Przewidywane zadłużenie na koniec 2015 roku będzie wynosiło: 23 742 146,02 zł, a wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wyniesie: 21,17 % (przy maksymalnym, dopuszczonym ustawowo 60 %).

{youtube}5H8FCkbBWtI{/youtube}

Największa część budżetu przeznaczona zostanie na oświatę i wychowanie: 44,4 mln zł. Na pomoc społeczną zaplanowano: 20,3 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska: 15,4 mln zł, a na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego: 10,2 mln zł. 10,7 mln zł wynosi budżet działu Administracja publiczna, a działu transport i łączność: 6,2 mln zł, natomiast działu kultura fizyczna: 2,7 mln zł, z kolei na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpowodziową zabezpieczono:1,8 mln zł.

W projekcie budżetu na 2015 rok uwzględniono dotacje dla: Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej - 1 mln 850 zł (przedmiotowa), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle – 1 mln 501 tys. zł (przedmiotowa), Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 mln 424 tys. zł (podmiotowa) i 50 tys. zł (celowa: na zakup sprzętu komputerowego), Muzeum Regionalnego – 440 tys. zł (podmiotowa) i 50 tys. zł (celowa: na organizację wystaw i zakup muzealiów), Jasielskiego Domu Kultury - 1mln 582 tys. zł (podmiotowa) i 5 mln 470 tys. zł (celowa: podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu, wykonanie specyfikacji technicznej przy realizacji przetargu na roboty budowolano-montażowe, na organizację Dni Wina, Dni Jasła, obchody 650-lecia nadania praw miejskich).

Wśród dotacji celowych znajdują się jeszcze: pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację dwóch zadań: budowę kolektora kanalizacji wody deszczowej-przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej w Jaśle – 200 tys. zł oraz na odbudowę infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ul. Sobniowska (Jasło) – 50 tys. zł. Nieco ponad 115 tys. zł wyniosą składki na ZGDW – Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW.

Budżet miasta Jasła na 2015 rok, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, poparło 19 radnych. W głosowaniu nie brali udziału, nieobecni na sesji Jan Pierzchała i Leszek Znamirowski.

UMJ

50000 Pozostało znaków