Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

Budżet Miasta Jasła na 2015 rok przyjęty

Budżet Miasta Jasła na 2015 rok przyjętyRadni Rady Miejskiej Jasła przyjęli jednogłośnie projekt uchwały budżetowej, która zakłada dochody w wysokości 112 mln 176 tys. zł, a wydatki 118 mln 281 tys. zł. Planowany deficyt w wysokości 6 mln 105 tys. zł zostanie pokryty przychodami z kredytu komercyjnego.

- Cieszę się, że radni przyjęli budżet na 2015 rok jednogłośnie. Świadczy to o tym, że wszystkie argumenty, które przedstawiliśmy znalazły ich uznanie. Ważne, że budżet zabezpiecza zarówno zadania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miasta, jak i inwestycyjne. Obejmuje wydatki bezwzględnie konieczne miedzy innymi na oświatę i pomoc społeczną, ale uwzględnia także główne zadanie inwestycyjne, jakim będzie modernizacja Jasielskiego Domu Kultury. Oczywiście jest też wiele innych zadań, które w ciągu roku budżetowego będą realizowane - mówił po uchwaleniu budżetu miejskiego Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano dochody w wysokości: 112 176 112,60 złotych, w tym dochody bieżące: 106 756 993,94 zł złotych i majątkowe: 5 419 118,66 zł złotych. Wydatki obejmują kwotę: 118 281 961,71 zł złotych, w tym wydatki bieżące: 102 041 961,71 zł i wydatki majątkowe: 16 240 000,00 zł złotych. Planuje się pokrycie deficytu (6 105 849,11 zł) przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu komercyjnego. Przewidywane zadłużenie na koniec 2015 roku będzie wynosiło: 23 742 146,02 zł, a wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów wyniesie: 21,17 % (przy maksymalnym, dopuszczonym ustawowo 60 %).

{youtube}5H8FCkbBWtI{/youtube}

Największa część budżetu przeznaczona zostanie na oświatę i wychowanie: 44,4 mln zł. Na pomoc społeczną zaplanowano: 20,3 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska: 15,4 mln zł, a na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego: 10,2 mln zł. 10,7 mln zł wynosi budżet działu Administracja publiczna, a działu transport i łączność: 6,2 mln zł, natomiast działu kultura fizyczna: 2,7 mln zł, z kolei na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpowodziową zabezpieczono:1,8 mln zł.

W projekcie budżetu na 2015 rok uwzględniono dotacje dla: Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej - 1 mln 850 zł (przedmiotowa), Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle – 1 mln 501 tys. zł (przedmiotowa), Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1 mln 424 tys. zł (podmiotowa) i 50 tys. zł (celowa: na zakup sprzętu komputerowego), Muzeum Regionalnego – 440 tys. zł (podmiotowa) i 50 tys. zł (celowa: na organizację wystaw i zakup muzealiów), Jasielskiego Domu Kultury - 1mln 582 tys. zł (podmiotowa) i 5 mln 470 tys. zł (celowa: podniesienie jakości świadczonych usług poprzez przebudowę infrastruktury kulturalnej domów kultury w Jaśle i Liptowskim Mikulaszu, wykonanie specyfikacji technicznej przy realizacji przetargu na roboty budowolano-montażowe, na organizację Dni Wina, Dni Jasła, obchody 650-lecia nadania praw miejskich).

Wśród dotacji celowych znajdują się jeszcze: pomoc finansowa dla Powiatu Jasielskiego na realizację dwóch zadań: budowę kolektora kanalizacji wody deszczowej-przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej w Jaśle – 200 tys. zł oraz na odbudowę infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ul. Sobniowska (Jasło) – 50 tys. zł. Nieco ponad 115 tys. zł wyniosą składki na ZGDW – Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW.

Budżet miasta Jasła na 2015 rok, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, poparło 19 radnych. W głosowaniu nie brali udziału, nieobecni na sesji Jan Pierzchała i Leszek Znamirowski.

UMJ

Poinformuj nas