Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Będzie przebudowa drogi krajowej nr 28 Siepietnica-Trzcinica

starostwo 1Przetarg na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica” został ogłoszony.

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przewidziane jest na czwarty kwartał bieżącego roku – poinformował podczas konferencji prasowej Bogdan Tarnawski, Dyrektor rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Szacunkowy koszt inwestycji to prawie 36 mln zł.
W czwartek, 17 sierpnia br., w Starostwie Powiatowym w Jaśle zorganizowano konferencje prasową, podczas której poinformowano media o inwestycjach na drogach krajowych, które realizowane będą na terenie powiatu jasielskiego.
Najprawdopodobniej na początku przyszłego roku rozpocznie się przebudowa drogi krajowej nr 28 na odcinku Siepietnica – Trzcinica.
– Uruchomiliśmy w tej chwili postępowanie przetargowe dla rozbudowy tej drogi. Sam przetarg określa realizację inwestycji w ten sposób, że elementy, które wymagają pozwolenia na budowę, zostaną zaprojektowane i zostanie uzyskane pozwolenie na budowę. Budowa rozpocznie się w roku przyszłym. Finansowanie jest trzyletnie. Natomiast po wyłonieniu już konkretnego wykonawcy będziemy ze swojej strony podejmowali działania zmierzające do ustalenia szczegółowego harmonogramu realizacji tej inwestycji w taki sposób, aby te elementy, które nie będą wymagały pozwolenia na budowę, a mam tutaj na myśli przykładowo remont chodników, były wykonane wcześniej, nie czekając na procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Chcemy poprawić to, co jest możliwe, jak najszybciej. – powiedział dyrektor Bogdan Tarnawski.


W ramach tej inwestycji przebudowany zostanie cały, piętnastokilometrowy odcinek drogi krajowej nr 28, od granicy administracyjnej z województwem małopolskim w miejscowości Siepietnica, aż do Trzcinicy. Zakres prac obejmuje m.in. całkowitą rozbudowę drogi wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jej nawierzchni, przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi oraz utworzenie całej infrastruktury towarzyszącej, w tym urządzenie nowych ciągów pieszych w najbardziej newralgicznych miejscach, odtworzenie zatok autobusowych, odtworzenie systemu odwodnienia jezdni, wykonanie kanałów technologicznych wraz z przebudową urządzeń technicznych kolidujących z planowaną inwestycją, a także urządzenie nowego oznakowania pionowego i poziomego.
Szacunkowy łączny koszt inwestycji, określony na podstawie kosztorysu inwestorskiego, wynosi 35 872 400 zł. Finansowanie inwestycji zostało rozłożone na lata 2017-2020 i w całości zostanie pokryte z budżetu państwa.

 

starostwo 2


Senator Alicja Zając podkreślała, że realizacja tej inwestycji jest wynikiem wieloletnich zabiegów mieszkańców poszczególnych miejscowości leżących wzdłuż przebiegu drogi krajowej nr 28.
– Od wielu lat obserwujemy postępującą dewastację odcinka drogowego Siepietnica-Jasło i wielokrotnie z panem posłem Bogdanem Rzońcą monitowaliśmy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, aby wzięła pod uwagę konieczność tej inwestycji. Teraz stało się to faktem i za to bardzo dziękujemy. My, interweniując w różnych miejscach, przemawiamy głosem naszych mieszkańców, ponieważ te wszystkie informacje przychodzą do nas od mieszkających tutaj ludzi. Naszym obowiązkiem jest zabiegać o to, żeby te inwestycje zostały zauważone i żeby w ślad za tym popłynęły tutaj środki. To w ciągu ostatnich kilku miesięcy widać. – powiedziała senator Alicja Zając.
Podczas konferencji poseł Bogdan Rzońca, przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, poinformował także o przyznaniu dodatkowych środków finansowych na wykonanie decyzji środowiskowej dla zadania obejmującego rozbudowę 35-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 73 między Pilznem a Jasłem. Pozwoli to na skrócenie procesu przygotowania pełnej dokumentacji niezbędnej do wpisana zadania do programu budowy dróg krajowych i otwarcia postępowania przetargowego na realizację tej inwestycji od pół roku do jednego roku.
– Ta inwestycja nie jest jeszcze wpisana do programu budowy dróg krajowych tylko dlatego, że nie może być wpisana z powodów formalnych, ponieważ nie ma dokumentacji. Jeśli się pojawi dokumentacja to mam nadzieję, że ta droga zostanie uwzględniona w programie budowy dróg krajowych. – wyjaśnił poseł Rzońca.
Stopień zaawansowania prac nad dokumentacją wyjaśnił dyrektor Tarnawski.


– Jesteśmy w tej chwili na etapie wykonania studium korytarzowego oraz studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Do tej pory obowiązujący harmonogram wyglądał w ten sposób, że mieliśmy uzyskać STEŚ do marca 2018 roku, a następie przygotować materiały do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, które było określone na wiosnę 2019 roku. W chwili obecnej udało się, po zabiegach i wsparciach parlamentarzystów, uzyskać dodatkowe finansowanie z naszej Centrali, które pozwala nam, nie czekając na opracowanie STEŚ-u, zlecić już wykonanie decyzji środowiskowej. Sądzę, że przyspieszenie będzie wynosiło od pół roku do roku. W chwili obecnej już zleciliśmy wykonanie tej decyzji – tłumaczył Bogdan Tarnawski.
W ramach inwestycji ma powstać 35-kilometrowy odcinek drogi krajowej 73 Pilzno-Jasło, a także cztery obwodnice: Pilzna, Brzostka, Kołaczyc i Jasła. Docelowo zakłada się rozbudowę 14-kilometrowego istniejącego odcinka DK73 oraz wybudowanie odcinków o nowym przebiegu – wschodnia obwodnica miasta Pilzna, obwodnice Brzostka, Kołaczyc i Jasła o łącznej długości ok. 21 km.
Zakres prac obejmuje rozbudowanie drogi do klasy technicznej GP (główna ruchu przyśpieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Ponadto na drodze zastosowane zostaną dodatkowe pasy dla relacji lewoskrętnych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, drogi zbiorcze i urządzenia ochrony środowiska. W ramach planowanych obwodnic, konieczna będzie budowa mostu na rzece Dulcza oraz budowa trzech mostów na rzece Wisłoce.


Starosta jasielski Adam Pawluś podkreślał, że rozbudowa drogi krajowej nr 73 jest jednym z kluczowych przedsięwzięć komunikacyjnych w dziejach naszego powiatu.
Starosta przekazał także dyrektorowi Tarnawskiemu wniosek Zarządu Powiatu z prośbą o uwzględnienie przebudowy skrzyżowania ulicy Piłsudskiego (droga krajowa nr 28) z Kasprowicza (droga powiatowa) w planach inwestycyjnych na najbliższe lata.

Komentarze obsługiwane przez CComment