Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

Alarm powodziowy dla miasta Jasła

thstck pogoda ulewa deszcz 600ZARZĄDZENIE nr III/86/2014 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 12 lipca 2014 r. godz. 9 00 w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego na terenie Miasta Jasła

Na podstawie art. 31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591. z zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na wodowskazie rzeki Wisłoki oraz stanów ostrzegawczych na rzece Ropie i Jasiołce od godz. 900 dnia 12 lipca 2014 r. na terenie Miasta Jasła zarządza się stan alarmu powodziowego.

§ 2

Realizując przedsięwzięcia alarmu powodziowego polecam:
1) Szefowi Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
a) utrzymać Dyżur Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w pomieszczeniu
Nr 8 Urzędu Miasta w Jaśle tel. 013 4486 348,
b) prowadzić informowanie operacyjne zagrożenia powodziowego,
c) natychmiastowe reagowanie na wynikłe straty i zniszczenia powodziowe,
d) rozwijanie sił i środków i ich użycie stosownie do rozwoju zagrożenia,
e) udzielanie pomocy mieszkańcom Miasta Jasła;

2) Miejskiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego natychmiastowe przystąpienie do wykonywania obowiązków przewidzianych dla tego stanu w „Planie operacyjnym ochrony przed powodzią Miasta Jasła”;

3) Przewodniczącym Zarządów Osiedli: Niegłowice, Gądki, Hankówka, Sobniów, Brzyszczki, Mickiewicza, Bryły, Kaczorowy, Krajowice, Śródmieście zgłaszać:
a) miejsca podtopień i wielkość terenów zalanych,
b) potrzeby użycia sił i środków ochrony przeciwpowodziowej,
c) wnioski i prośby mieszkańców osiedli.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem i godziną podpisania.

BURMISTRZ

Andrzej Czernecki

Komentarze obsługiwane przez CComment