Jasło

Tworzenie stron internetowych Jasło

Featured

Akcja ZIMA

Bez nazwy 1W związku z nadchodzącym okresem zimowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta Jasła o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących osób narażonych na wychłodzenie organizmu, w szczególności o osobach bezdomnych, samotnych, niepełnosprawnych i starszych.

Informacje należy przekazywać do pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej, przewodniczących zarządów osiedli jak również do służb porządkowych.
Wszelkie informacje na ten temat można również składać pod następującymi numerami telefonów:

987 – bezpłatna infolinia działająca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie – pod jej numerem można uzyskać informacje o placówkach udzielających schronienia osobą zagrożonym wychłodzeniem
(013) 44 643 28 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle
997 – Policja
986 – Straż Miejska
(013) 44 656 02 – Caritas Diecezji Rzeszowskiej Okręg Jasło
(013) 44 802 40 - Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Jaśle (Schronisko dla bezdomnych mężczyzn)
www.rzeszow.uw.gov.pl – baza danych o placówkach działających na terenie województwa podkarpackiego świadczących pomoc.

50000 Pozostało znaków