Black frider tworzenie stron internetowych Jasło

100 lat nadania SP nr 1 w Jaśle imienia Romualda Traugutta

100 lat nadania SP nr 1 w Jaśle imienia Romualda Traugutta Uroczystą mszą świętą w jasielskiej Farze, rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami setnej rocznicy nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle imienia Romualda Traugutta.

 100 lat od nadania imienia szkole, zbiegło się w czasie z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jubileuszowe obchody uświetniły występy uczniów szkoły. FOTORELACJA W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, księża, emerytowani pracownicy szkoły, jak i wielu innych zaproszonych osobistości. 
Historia szkoły sięga okresu, w którym Polska rozdarta była pomiędzy trzy mocarstwa.

- Owe dzieje są wpisane pomiędzy dwie wielkie zbiorowe mogiły. Powstanie styczniowe, 1863 kiedy to naród polski chwycił za broń przeciwko zaborcy i wybuch I wojny światowej, która miała przywrócić Polsce niepodległość. Dzieje naszej szkoły są jakby księgą domu polskiego, który trwał wśród burz i nieszczęść, kiedy w losach kraju raz po raz coś się rozprężało, kończyło i zaczynało od nowa. Historia szkoły ma początek w 1788r. Była to szkoła czteroklasowa. Nauka odbywała się w języku niemieckim. Od 1875r.decyzją ministra oświaty w Wiedniu została przemianowana na szkołę męską. Nosiła nazwę „Szkoły pod dzwonkiem” W czasie I wojny światowej budynek szkoły został zniszczony, uratowano tylko akta szkolne – czytamy na stronie internetowej szkoły.

Uroczysta akademia w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle


Uroczysta akademia w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle

Rok 1918 wiązał się z przekształceniem szkoły na siedmioklasową szkołę powszechną. Wprowadzone zostały nowe programy nauczania, a szkole nadano imię Romualda Traugutta – przywódcy powstania styczniowego i bohatera narodowego.
Choć cały okres funkcjonowania szkoły nieraz był burzliwy, a pedagodzy jak i uczniowie napotykali na swojej drodze trudności, to dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle świeci przykładem i w sposób szczególny wyróżnia się na tle jasielskich placówek dydaktycznych.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle jest świetnie wyposażona w pomoce dydaktyczne, sale gimnastyczne, siłownie, boiska szkolne, a wykwalifikowana kadra nauczycielska dba o właściwy rozwój uczniów.


red.

Komentarze obsługiwane przez CComment