REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

środa, 22 maj 2013 12:23

Szczepienia przeciwko grypie, program ochrony zdrowia psychicznego – informacje z Sesji Rady Miejskiej

szczepienie

Informacje z Sesji Rady Miejskiej


Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów
Około 800 mieszkańców Jasła powyżej 65 roku życia będzie mogło jesienią br. skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. Koszt szczepień pokryje Miasto Jasło. Rada Miejska Jasła przeznaczyła na ten cel 20 tys. zł. Szczepienia będzie prowadzić podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert. Program profilaktycznych szczepień będzie realizowany od września br.

Program ochrony zdrowia psychicznego
Na ostatniej sesji (20 maja br.) radni przyjęli „Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Jasła na lata 2013 – 2015”. Konieczność opracowania takiego programu wynika z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (z 19 sierpnia 1994 r.). Zgodnie z założeniem tej ustawy ochronę zdrowia psychicznego mieszkańców mają zapewniać organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W działaniach na rzecz ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć również organizacje pozarządowe, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły, a także osoby fizyczne i prawne. Działania te zostały określone w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 roku.

UMJ

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin