REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

czwartek, 11 wrzesień 2014 00:00

Po raz czwarty Śniadanie Daje Moc uczniom w polskich szkołach!

pobrane-(1)Wraz z początkiem roku szkolnego rozpoczęła się kolejna edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc.


Już po raz czwarty nauczyciele klas 0-3 szkół podstawowych będą mogli zakładać w swoich klasach Kluby Śniadanie Daje Moc, a w dniu 7 listopada wychowawcy wraz z rodzicami zorganizują wspólne śniadanie dla uczniów w klasie. W ubiegłym roku do programu przyłączyło się 212 szkół z województwa podkarpackiego.

Organizatorem programu jest koalicja: Partnerstwo dla Zdrowia.

Jak pokazują wyniki badania, przeprowadzonego przez Partnerstwo dla Zdrowia, motywacją do wzięcia udziału w programie Śniadanie Daje Moc jest przekonanie o potrzebie i konieczności dostarczania dzieciom wiedzy z zakresu zdrowego żywienia. Pedagodzy uczestniczący w projekcie są zadowoleni zarówno z zawartości merytorycznej programu jak i jego przydatności w ich rozwoju zawodowym. Nauczyciele klas 0-3 szkół podstawowych oceniają program niezmiennie bardzo wysoko. Średnia ocena to 5.2 (w skali ocen szkolnych).
Jak mówi Jolanta Tokarska, wychowawczyni klasy ze Szkoły Podstawowej w Furmanach: Program „Śniadanie Daje Moc” umożliwia pracę różnymi ciekawymi metodami. Dzięki niemu uczniowie mają szanse rozwinąć swoje umiejętności i zdobywać wiedzę. Siłą programu jest zaangażowanie rodziców, którzy wspólnie realizują cele i zadania programu, co wpływa na lepsze efekty działań realizowanych w ramach projektu. Treści programu wpajają prawidłowe nawyki żywieniowe, których efekty na pewno będą widoczne w codziennym życiu uczniów.
Ponadto program Śniadanie Daje Moc przyczynił się do zwiększenia zaangażowania rodziców w prawidłowe odżywianie dzieci. Aż 56% nauczycieli biorących udział w akcji zauważyło pozytywną zmianę w postawie rodziców względem żywienia dzieci, podczas gdy w pozostałych klasach tylko 32% miało takie obserwacje. Program sprawia również, że wychowawcy coraz częściej decydują się na indywidulane rozmowy z rodzicami oraz z dziećmi nt. prawidłowego odżywiania.

Zdrowe II śniadania
Nauczyciele obserwują wśród swoich uczniów wzrost zainteresowania tematem zdrowego odżywiania. Ponad połowa dzieci biorących udział w programie często chwali się zdobytą wiedzą na temat prawidłowego żywienia. O skuteczności akcji świadczy także fakt, że według badania program przyczynił się do poprawy jakości posiłków przynoszonych przez uczniów z domu, nawet bardziej niż w ubiegłym roku. W niemal połowie klas uczestniczących w programie pedagodzy obserwują wzrost jakości drugich śniadań, podczas gdy wśród nieuczestniczących poprawa nastąpiła tylko w 27% klas. Nadal kanapki to podstawa drugich śniadań dzieci. Takie spostrzeżenie ma 96% wszystkich nauczycieli biorących udział w badaniu. Na kolejnym miejscu znajdują się owoce i warzywa. Uczniowie biorący udział w programie częściej niż ich rówieśnicy przynoszą do szkoły produkty mleczne (45% uczestnicy, ponad 30% nieuczestnicy), a rzadziej drożdżówki i pączki (odpowiednio 32% i 41%).

IV edycja: nowe scenariusze zajęć dla nauczycieli
Tak jak dotychczas formuła programu polega na zakładaniu w klasach Klubów Śniadanie Daje Moc, w których nauczyciel prowadzi lekcje edukacyjne na temat zdrowego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem roli śniadania w diecie dziecka. Ponadto po raz czwarty uczniowie, wychowawcy
i rodzice będą mogli obchodzić najważniejszy dzień w projekcie – Dzień Śniadanie Daje Moc. Jak co roku najmłodsi wspierani przez dorosłych przygotują i zjedzą wspólne śniadanie w klasie.
W tym roku wsparciem i inspiracją dla nauczycieli są nowe scenariusze zajęć edukacyjnych. Zostały one przygotowane przez wykwalifikowanego metodyka. W IV edycji programu Partnerstwo dla Zdrowia proponuje nauczycielom scenariusze dopasowane do wybranych zajęć lekcyjnych: język polski, matematyka, plastyka oraz wychowanie fizyczne. Materiały dydaktyczne bazują na 12 zasadach zdrowego odżywiania, które zostały opracowane na potrzeby programu przez ekspertów Instytutu Matki i Dziecka. Aby przyłączyć się do programu i korzystać z ciekawych materiałów dydaktycznych, wystarczy zarejestrować szkołę, a następnie klasę na stronie www.sniadaniedajemoc.pl.
Już od 4 lat Partnerstwo dla Zdrowia przy wsparciu nauczycieli i rodziców, edukuje uczniów w kwestiach prawidłowego żywienia. Wiemy, że aż 80% nauczycieli biorących udział w programie Śniadanie Daje Moc oceniło pozytywnie poziom opracowanych materiałów i ich przydatność w prowadzeniu zajęć. Pedagodzy bardzo cenią także Dzień Śniadanie Daje Moc, który w wielu klasach wpisał się na stałe w kalendarz szkolnych wydarzeń. Cieszy nas, że dzięki naszej inicjatywie zwiększyło się zaangażowanie w kwestie prawidłowego żywienia dzieci nie tylko wśród nauczycieli, ale również rodziców najmłodszych uczniów. Dzięki temu wspólnie możemy uczyć dzieci zdrowych nawyków żywieniowych.– mówi Ewa Gayny, przedstawicielka Partnerstwa dla Zdrowia.

Program Śniadanie Daje Moc w skrócie:

• Celem programu jest:
1. Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka;
2. Przyczynianie się (pośrednio) do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia;
3. Edukację najmłodszych przez zaangażowanie rodziców i nauczycieli w kwestie prawidłowego żywienia dzieci.

• Patroni honorowi: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Rzecznik Praw Dziecka.

• Patroni regionalni programu: Lubuski Kurator Oświaty, Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Opolski Kurator Oświaty, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Wielkopolski Kurator Oświaty, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Mazowiecki Kurator Oświaty

• Inicjatorem programu Śniadanie Daje Moc jest Partnerstwo dla Zdrowia, koalicja firm: Danone, Lubella, Biedronka oraz Instytutu Matki i Dziecka, zawiązana w celu przeciwdziałania niedożywieniu dzieci w Polsce oraz propagowania wśród najmłodszych zdrowych nawyków żywieniowych. Program „Śniadanie Daje Moc” i Dzień Śniadanie Daje Moc mają edukować najmłodszych i zaangażować zarówno rodziców, jak i nauczycieli w kwestie prawidłowego żywienia dzieci.

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin