Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

środa, 06 marzec 2013 09:12

Przemoc w rodzinie – wzrasta liczba interwencji Policji!

Przemoc w rodzinieWychowanie dzieci to sztuka ogromnie trudna. Mądra miłość rodzicielska jest gwarantem powodzenia w wychowaniu.

Gdyby każdy z nas miał świadomość czym charakteryzuje się dobra rodzina , w sensie psychologicznym - nie byłoby tylu przypadków krzywdzenia własnych dzieci.
Ubiegły rok pokazuje, jak bardzo zaczyna wzrastać liczba ofiar przemocy w rodzinie.
4359 przestępstw odnotowano w roku 2012. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że to prawie o 130 więcej niż w roku wcześniejszym.
Życie w napięciu, stresie, bombardowanie lawiną informacji według dr Katarzyny Korpolewskiej (psycholog),sprawia, że przestajemy radzić sobie z emocjami. Konsekwencją tego często jest zdenerwowanie, a to z kolei rodzi przemoc. Dzieci, niemowlęta są szarpane, bite, popychane przez dorosłych.
Przemoc wobec dzieci i ich złe traktowanie jest poważnym problemem społecznym:
60% dorosłych Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich dzieci do 19 roku życia; co szósty 12-latek przyznaje, że w wyniku przemocy ze strony rodziców doznał urazów takich jak siniaki, zadrapania; blisko 23% polskich studentów przyznaje, że w ich domach przynajmniej kilkakrotnie dochodziło do przemocy fizycznej, a 37% mówi o kilkakrotnym wystąpieniu sytuacji, w której doszło do przemocy psychicznej; 34% pacjentów lecznictwa odwykowego stwierdza, że w okresie intensywnego picia używało przemocy fizycznej wobec dzieci, a 50% stosowało przemoc psychiczną.
Większość przypadków krzywdzenia dzieci (stosowania przemocy) pozostaje jednak tajemnicą rodzinną.

3


Stosowanie przemocy wobec dziecka odciska piętno na wszystkich jego sferach rozwojowych. Ma konsekwencje dla zdrowia fizycznego, rozwoju umysłowego, stanu psychicznego oraz umiejętności współżycia z innymi ludźmi. Dzieci wobec których stosuje się przemoc, zaniedbywane, oraz pochodzące ze środowisk o małych możliwościach stymulacji rozwojowej cechuje słabszy rozwój umysłowy, niższy poziom opanowania języka i mniej dojrzałe reakcje emocjonalne. Ofiary krzywdzenia często odmawiają rozmowy na temat przykrych przeżyć lub tego co zdarzyło się w kontaktach z innymi ludźmi.
Sprawca przemocy dba o to, aby sekret rodzinny był zamknięty w czterech ścianach domu. Krzywdzący rodzice często czynią dziecko odpowiedzialnym za utrzymanie tajemnicy rodzinnej. Dzieci często myślą, że słusznie są bite, poniżane, wykorzystywane seksualnie, bo na to zasłużyły. Chronią swoich rodziców, chcą zachować ich idealistyczny obraz, przejmując na siebie odpowiedzialność za ich czyny. Bywa również, że bagatelizują i pomniejszają doznawane krzywdy, mówiąc, że nic się nie stało, że bicie nie bolało, że przykre poniżające słowa do nich nie dotarły. Te dzieci wydają się być przyzwyczajone do maltretowania. W ich wyobrażeniach relacje między rodzicami a dziećmi mają taki właśnie charakter.

Policja przeprowadza w Polsce co roku 80 tys. Interwencji dotyczących przemocy w rodzinie. Ale czy ta liczba pokazuje cały odsetek skrzywdzonych? Niestety ofiar jest dużo więcej. W większości przypadków ofiary nie zgłaszają na policję.

Anna Dziura

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas