REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

wtorek, 23 marzec 2021 10:30

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

asystentMiasto Jasło już po raz drugi przystąpiło do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.


W jego ramach planuje się objecie 38 osób niepełnosprawnych (w tym 4 dzieci do 16 roku życia) pomocą asystenta, który pomagał będzie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Pierwsza edycja tego programu realizowana była na terenie miasta od grudnia 2019 roku do końca 2020 r., wówczas wzięło w niej udział 32 osoby. Zgodnie z założeniami osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów za usługi asystenta, a środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Łączny koszt realizacji zadania w 2021 roku wyniesie ponad 490 tys. zł. Za realizację programu odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej


Miasto Jasło już po raz drugi przystąpiło do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. W jego ramach planuje się objecie 38 osób niepełnosprawnych (w tym 4 dzieci do 16 roku życia) pomocą asystenta, który pomagał będzie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Pierwsza edycja tego programu realizowana była na terenie miasta od grudnia 2019 roku do końca 2020 r., wówczas wzięło w niej udział 32 osoby. Zgodnie z założeniami osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów za usługi asystenta, a środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Łączny koszt realizacji zadania w 2021 roku wyniesie ponad 490 tys. zł. Za realizację programu odpowiadać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle.

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin