REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

środa, 19 luty 2014 11:31

Nie pal śmieci!!

842

W ostatnim czasie obserwuje się na terenie Gminy Jasło coraz częstsze przypadki spalania odpadów w piecach do ogrzewania domów jednorodzinnych.


Między innymi spala się plastikowe butelki, odpady z tworzyw sztucznych, opakowania zawierające tworzywa sztuczne (np. kartony po napojach), odpady płyty wiórowej, stare meble, starą odzież i inne odpady.
W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania, w spalarniach odpadów temperatury spalania utrzymuje się powyżej 800 – 1000 °C a spaliny są oczyszczane w urządzeniach oczyszczających, natomiast w paleniskach domowych temperatury są dużo niższe, co powoduje, że w emitowanych spalinach powstają bardzo szkodliwe związki chemiczne, które oddziałują bardzo szkodliwie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi w najbliższym otoczeniu.
W trakcie takiego spalania odpadów powstają różnego rodzaju zanieczyszczenia, takie jak:
pył , tlenek węgla (CO), nieorganiczne związki chloru i fluoru, tlenki azotu jako NO2, dwutlenek siarki SO2, metale ciężkie : kadm, rtęć, tytan, arsen, kobalt, nikiel, selen, ołów, chrom, związki organiczne (dioksyny i furany)
Zanieczyszczenia te są przyczyną powstawania chorób nowotworowych, alergii, chorób płuc i innych schorzeń. Powstające zanieczyszczenia ze względu na niewielkie wysokości kominów zanieczyszczają najbliższe otoczenie, szczególnie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych (brak wiatru, duża wilgotność powietrza). Jednymi z najbardziej szkodliwych substancji powstających przy spalaniu odpadów są dioksyny i furany, które należą do grupy związków rakotwórczych, a ich wpływ widoczny jest dopiero po kilku, a nawet kilkunastu latach.
Dla przykładu stężenie dioksyn i furanów w wydobywającym się z domowych kominów dymie może wynosić kilkanaście razy więcej niż dopuszczalne stężenie dla spalarni śmieci, gdzie zainstalowane są urządzenia oczyszczające spaliny, a wielkość emitowanych zanieczyszczeń do powietrza jest monitorowania poprzez wykonywanie pomiarów kontrolnym. Mimo stosowania takich zabezpieczeń, budowie nowych spalarni towarzyszą niejednokrotnie protesty okolicznych mieszkańców z obawy na zanieczyszczenie środowiska.

WARTO PAMIĘTAĆ!!!
Piec w domu nie jest spalarnią odpadów!
Spalanie różnego rodzaju odpadów jest powodem powstawania wielu zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska.
Odpady niebezpieczne powinny być poddane recyklingowi lub unieszkodliwianiu w specjalistycznych instalacjach i nie spalaniu w domu.

Spalanie odpadów powoduje nieobliczalne szkody dla zdrowia ludzi i środowiska!
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami ochrony środowiska spalanie odpadów w piecach do ogrzewania domów jest wykroczeniem zagrożonym mandatem lub karą grzywny.

Wójt Gminy Jasło
Stanisław Pankiewicz

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin