REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

wtorek, 12 luty 2013 18:21

Wyższe opłaty za wydanie prawa jazdy

Wyższe opłaty za wydanie prawa jazdy

Od 19 stycznia obowiązują wyższe opłaty za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Weszły w życie również nowe przepisy dotyczące sprawozdań z realizacji przez starostów zadań jakie określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.


Z dniem 19 stycznia 2013 r. weszły w życie dwa rozporządzenia wydane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, stanowiące przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.).
Rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z realizacji na terenie województwa zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 81)ma na celu jest zapewnienie jednolitej w skali kraju sprawozdawczości w zakresie zadań wykonywanych przez starostów. W przepisach rozporządzenia dokładnie określony jest zakres informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu z terenu województwa z realizacji przez starostów zadań określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz jego wzór. Nowa regulacja oddziaływać będzie zarówno na organy samorządowe wydające uprawnienia do kierowania pojazdami, jak i na organy administracji rządowej na terenie województwa.
Jeśli chodzi o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 83) wprowadzono wyższe opłaty za wydanie prawa jazdy - 100 zł (dotychczas 84 zł), międzynarodowego prawa jazdy - 35 zł (dotychczas 30 zł) oraz pozwolenia na kierowanie tramwajem 30 zł (dotychczas 24 zł).
Rozporządzenia te weszły w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin