Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

czwartek, 17 marzec 2022 09:02

„MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” - nabór

„MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza nabór kandydatów do projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”


Rekrutacja trwa do 1 kwietnia 2022 r.

Uczestnikami Projektu mogą być:

- bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat;

- zamieszkujący lub uczący się na terenie w. podkarpackiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

Ponadto co najmniej 50% zrekrutowanych Uczestników projektu ze względu na założenia projektu będzie zamieszkiwało miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

W ramach projektu oferujemy:

1. Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

2. Wsparcie eksperta dotacyjnego.

3. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej – 23.050,00 PLN.

4. Wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe udzielane w okresie 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x max. do kwoty 2.800,00 PLN).

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku:

- OSOBIŚCIE w biurze projektu – 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37, w godzinach 8.00 - 15.00;

Lub

- ELEKTRONICZNIE w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: , dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

Szczegółowe informacje o projekcie oraz wzory dokumentów są dostępne na stronie www.pigkrosno.pl, www.mojafirma.org.pl

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza nabór kandydatów do projektu „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

BIURO PROJEKTU:

38-400 Krosno, ul. Pużaka 37

email: , numer telefonu: 501 740 548

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Projekt „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podkarpacka Izba Gospodarcza

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas