Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

środa, 23 luty 2022 10:30

Świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki

swiadczenie wyrownawczeOd 1 stycznia 2022 r. możesz ubiegać się o świadczenie wyrównawcze dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dziećmi wymagającymi stałej opieki.


Świadczenie to jest dodatkowym wsparciem finansowym dla osób uprawnionych do wcześniejszej emerytury ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki.

Świadczenie wyrównawcze możesz otrzymać jeżeli:

- jesteś uprawniony do wcześniejszej emerytury na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 1989 r. w sprawie uprawnień do wcześniejszej emerytury pracowników opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki, w kwocie niższej niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- w dalszym ciągu sprawujesz nad dzieckiem opiekę, z tytułu której nabyłeś prawo do wcześniejszej emerytury,
- aktualnie pobierasz świadczenie emerytalno-rentowe w kwocie niższej niż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Abyśmy mogli przyznać Ci świadczenie musisz mieszkać w Polsce oraz mieć:
- polskie obywatelstwo lub prawo stałego pobytu w Polsce - jeżeli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub Konfederacji Szwajcarskiej,
- zalegalizowany pobyt w Polsce - jeśli jesteś obywatelem państw spoza UE albo EFTA albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Ważne!
Jeśli chcesz nabyć prawo do świadczenia wyrównawczego od 1 stycznia 2022 r., złóż wniosek do 28 lutego 2022 r. Można go pobrać ze strony ZUS albo w placówce ZUS. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej Zakładu.

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas