Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

środa, 23 październik 2019 09:14

ZUS wydał już ponad 4,3 tys. decyzji dotyczących świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

zusRozpatrywanie wniosków rozpoczęło się 1 października.


Jednym z warunków uzyskania tego świadczenia jest posiadanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Do 18 października na Podkarpaciu złożonych zostało ponad 19 tys. wniosków (Oddział ZUS w Jaśle – 6855, Oddział ZUS w Rzeszowie – 12204).
Na świadczenie uzupełniające mogą liczyć osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Orzeczenie to musi w dniu składania wniosku być ważne, tzn. nie upłynął jeszcze okres, na który została stwierdzona niezdolność do samodzielnej egzystencji. O świadczenie po spełnieniu wymogów ustawowych mogą się też starać emeryci. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku emerytów, którzy ukończyli 75 rok życia i pobierają z tego tytułu co miesiąc z ZUS dodatek pielęgnacyjny nie oznacza to automatycznego uznania za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji. Jeżeli nie będą oni w posiadaniu stwierdzającego ten fakt orzeczenia będą musieli być przebadani przez lekarzy orzeczników ZUS, by ustalić czy są osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie uzupełniające nie będzie przyznawane „z urzędu”, a jedynie na wniosek. Formularze wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji o symbolu ESUN, przygotowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zostały już udostępnione naszym klientom za pośrednictwem strony internetowej www.zus.pl, jak też w każdej placówce ZUS.
Decyzje w sprawie świadczenia uzupełniającego będą wydawane w ciągu 30 dni od wyjaśniania ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy od wejścia w życie tego przepisu ZUS będzie miał nieco wydłużony termin na wydanie decyzji. Spodziewamy się dużej liczby wniosków w tym czasie. Tak więc na wydanie decyzji w sprawie wniosków złożonych do 30 listopada 2019 r., ZUS będzie miał nie 30, a 60 dni również od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji – wyjaśnia Wojciech Dyląg – regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podkarpackim.

Maksymalna wysokość świadczenia uzupełniającego będzie wynosić 500 zł i przysługuje tym osobom, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury czy renty) albo łączna kwota tych świadczeń nie przekracza 1100 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty, wysokość przysługującego świadczenia uzupełniającego będzie relatywnie niższa. Wynika to z faktu, że suma świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych (np. emerytury czy renty)i świadczenia uzupełniającego nie może przekroczyć łącznie 1600 złotych. Od kwoty świadczenia uzupełniającego nie będzie odprowadzany podatek ani składka zdrowotna.

Dla przykładu: jeśli ktoś pobiera emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych
i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi 1 300, tak że po dodaniu kwoty świadczenia uzupełniającego w wysokości 500 zł suma przekracza 1600 złotych, to wysokość świadczenia uzupełniającego będzie wynosić
300 złotych. Po prostu będzie to różnica między kwotą 1600 złotych, a wysokością brutto emerytury, renty lub sumy tych świadczeń jakie ma osoba wnioskująca o świadczenie.

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy
w województwie podkarpackim

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas