Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

piątek, 10 maj 2019 12:38

Blisko 4 tys. wniosków Mama 4+ w ciągu dwóch miesięcy

Blisko 4 tys. wniosków Mama 4+ w ciągu dwóch miesięcyDo oddziałów ZUS w województwie podkarpackim, po dwóch miesiącach obowiązywania programu „Mama 4+”, wpłynęło 3873 wniosków (Oddział ZUS w Rzeszowie – 2530,Oddział w Jaśle – 1343). W całym kraju liczba ta przekroczyła 51 tysięcy.

Choć przepisy dotyczące Rodzicielskiego Świadczenia Uzupełniającego obowiązują dopiero od
1 marca, już od połowy lutego oddziały odnotowywały spore zainteresowanie tym tematem,
a dokumenty składane były jeszcze przed dniem wejścia w życie przepisów. Na 30 kwietnia łączna liczba załatwionych wniosków przekroczyła 3,5 tys. W podziale na oddziały ZUS, których w kraju jest 43, rzeszowski oddział jest na drugim miejscu, po oddziale w Gdańsku, a jasielski – na 14.

W zdecydowanej większości osoby starające się o to świadczenie są w wieku od 60 do 69 lat - 2847. Wśród wszystkich osób zgłaszających się o świadczenie „Mama 4+” jest aż 173 osoby, które wychowały co najmniej 10 dzieci.

Dla kogo świadczenie
Wnioski o Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające cały czas są przyjmowane. Warunkiem otrzymania jest spełnienie wymagań ustawowych. Przypomnijmy świadczenie przysługuje:
• matce, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci i nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania
• ojcu, który ukończył 65 lat i wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane ojcu, jeśli nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.
Świadczenie przysługiwać będzie nie tylko w przypadku wychowywania własnych dzieci, ale także w razie wychowywania dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Kto nie dostanie świadczenia
Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje również osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (oprócz osób, odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). Ponadto Prezes ZUS (lub KRUS) może odmówić przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego:
• osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,
• w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Wysokość świadczenia
Świadczenie nie ma stałej kwoty, lecz nie może przekroczyć wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca wynosi 1100 zł brutto. Oznacza to, że osoba, która spełnia warunki wymagane do przyznania świadczenia i:
• nigdy nie pracowała i nie ma prawa do emerytury lub renty - może uzyskać prawo do świadczenia w kwocie 1100 zł.
• pobiera emeryturę lub rentę w kwocie niższej niż wysokość najniższej emerytury - może mieć przyznane rodzicielskie świadczenie uzupełniające w wysokości dopełnienia do kwoty najniższej emerytury.

 

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa podkarpackiego

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas