Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

poniedziałek, 01 październik 2018 14:00

ZMIANA PRZEPISÓW PRAWA O RUCHU DROGOWYM

Zmiana przepisów prawa o ruchu drogowymOd dzisiaj wchodzą w życie zmiany w przepisach prawa o ruchu drogowym.


Kierujący nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu.

Dzisiaj wchodzą w życie zmiany w przepisach – Prawo o ruchu drogowym, wynikające z art. 1 pkt 1 oraz 7-11, ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957), dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce oraz ich kontroli.

Zmiany dotyczą przede wszystkim kierujących pojazdami zarejestrowanymi w Polsce, którzy od 1 października br. mają obowiązek posiadania przy sobie i okazania na żądanie uprawnionego organu tylko dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem.

Kierujący nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu.

Weryfikacja danych o pojeździe oraz danych o jego dokumentach, a także dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia OC, będzie odbywała się w centralnej ewidencji pojazdów (CEP). Natomiast w przypadku wystąpienia przesłanek uzasadniających zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), procedura ta będzie realizowana poprzez wprowadzenie informacji o zatrzymaniu przedmiotowego dokumentu do centralnej ewidencji pojazdów (CEP).

Więcej informacji TUTAJ

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas