Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

czwartek, 01 marzec 2018 15:29

Elektroniczne zwolnienia lekarskie – „e-ZLA”

Elektroniczne zwolnienia lekarskie – „e-ZLA”Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA.


Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogą być wystawiane jeszcze do końca czerwca 2018 r. Natomiast od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

W styczniu 2018 roku na terenie działalność jasielskiego Oddziału ZUS (obejmującego placówki w Jaśle, Krośnie, Sanoki, Brzozowie i Dębicy) lekarze wystawili łącznie 38 162 zwolnienia lekarskie, z tego 3 270 wystawiono w formie elektronicznej (e-ZLA) – co stanowi 8,57 % wszystkich wystawionych zwolnień.
Lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem certyfikatu z ZUS, kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) elektronicznie do ZUS.
ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA (bez podawania numeru statystycznego choroby). Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego/świadczeniobiorcy na PUE ZUS.

Korzyści dla pacjenta:
brak konieczności dostarczania zwolnienia pracodawcy
brak konieczności pilnowania terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia oraz brak ryzyka ewentualnego obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu
stały dostęp do swoich zwolnień lekarskich na Platformie Usług Elektronicznych

Korzyści dla płatnika – płatnik otrzymuje:
szybką informację o zwolnieniu wystawionym pracownikowi
możliwość kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika dla krótkich zwolnień
brak konieczności sprawdzania, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od jego otrzymania
stały dostęp do zwolnień lekarskich pracowników i możliwość eksportu zwolnień

Wojciech Dyląg
regionalny rzecznik prasowy ZUS
w województwie podkarpackim

REKLAMA

Projektowanie stron internetowych Jasło

Fotograf Jasło, Krosno

Poinformuj nas