REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

środa, 04 luty 2015 12:30

Od 2015 roku zmiany w zasiłku pogrzebowym

Od 2015 roku zmiany w zasiłku pogrzebowym Od 1 marca 2015 r. rozszerza się krąg osób uznawanych za członków rodziny, po śmierci których będzie przysługiwało prawo do zasiłku pogrzebowego.Zasiłek pogrzebowy będzie przysługiwał także po śmierci dziadków, dzieci w rodzinie zastępczej oraz osób, nad którymi ustanowiono opiekę prawną.
Bez zmian pozostają zasady dotyczące dokumentowania oraz ustalania uprawnień do zasiłku pogrzebowego.
W celu ustalenia prawa do zasiłku pogrzebowego osoba wnioskująca jest zobowiązana do złożenia:
- wniosku o zasiłek pogrzebowy,
- odpisu skróconego aktu zgonu albo odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe,
- wszystkich rachunków poniesionych kosztów pogrzebu,
- dokumentów potwierdzających pokrewieństwo lub powinowactwo.
Nie zmieni się wysokość zasiłku pogrzebowego - tak jak do tej pory będzie wynosił 4 tys. zł.
W razie jednak poniesienia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny – zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyższej jednak niż 4 tys. zł.

Oddział ZUS w Jaśle

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin