REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

wtorek, 19 marzec 2013 10:22

Zmowa cenowa w telefonii komórkowej – UOKiK na tropie

c

Wszczęto postępowanie antymonopolowe przeciwko operatorom komórkowym: Polkomtel, PTC oraz PTK Centertel.


Poznamy odpowiedź na pytanie czy stosowanie wyższych stawek za połączenia do sieci Play przez wyżej wymienione firmy ograniczało konkurencję.
Minuta połączenia do sieci Play z sieci podanych operatorów jest znacznie droższa niż za połączenia pomiędzy sieciami trzech wymienionych operatorów.
Podczas postępowania wyjaśniającego UOKiK wykazał, że koszty ponoszone rzez operatorów mogą nie uzasadniać bardzo dużego różnicowania stawek do sieci Play.
Czy mamy do czynienia z utrudnianiem działalności operatorów innych niż trzech największych?
Postępowanie prowadzone w oparciu o unijne przepisy wyjaśni czy praktyka przedsiębiorców mogła mieć wpływ na handel pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, np. poprzez utrudnianie operatorom telekomunikacyjnym wejścia na polski rynek.
Potwierdzenie zarzutów sprowadzi na przedsiębiorców sankcję finansową, maksymalnie w wysokości 10 % ich przychodów w roku, który poprzedzał wydanie decyzji.

Anna Dziura

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin