REKLAMA

fotografia dziecięca i noworodkowa

piątek, 15 marzec 2013 20:21

Mamy nowe rozporządzenie w sprawie fotoradarów

2

14 marca 2013 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał rozporządzenie dotyczące warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.


Przepisy przedstawiają cykliczną procedurę audytu lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego i samorządy w pasie drogowym dróg publicznych. W dotychczasowych przepisach  zauważany był brak podstaw do weryfikacji lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących, zainstalowanych przed 28 czerwca 2011 r., a spod warunków lokalizacji wyłączone były urządzenia zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych przed 28 czerwca 2011 r., które nie były w użytkowaniu Inspekcji Transportu Drogowego. Obowiązek oceny lokalizacji; bardzo istotny, wprowadzają nowe przepisy.

1


Nowymi przepisami objęte zostały stacjonarne urządzenia rejestrujące zainstalowane w pasie drogowym dróg publicznych przed dniem 28 czerwca 2011 r. a ich użytkownicy zobowiązani do sporządzenia pierwszej analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i informacji o miejscu lokalizacji oraz uzyskania po raz pierwszy opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji w terminie do dnia 31 maja 2013 r. Po potwierdzeniu zasadności lokalizacji, uznaje się, że stacjonarne urządzenie rejestrujące jest zlokalizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu przez okres 40 miesięcy.

3


Nowe przepisy mają za zadanie pomóc w efektywnym wykorzystaniu stacjonarnego urządzenia rejestrującego i powinny wyeliminować lokalizacje urządzeń rejestrujących, w których ich użytkowanie ma znamiona wyłącznie komercyjnego wykorzystania. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od momentu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Anna Dziura

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin