Jasło

Fotograf ślubny Jasło, Krosno

Poradnik prawny

ad

1 września 2013 r. weszła w życie ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

piątek, 23 sierpień 2013 08:56

Od dzisiaj stosujemy elastyczny czas pracy!

praca

O tym jakie zmiany weszły w życie po nowelizacji przepisów Kodeksu pracy dotyczących czasu pracy, jakie możliwości owe zmiany dają przeczytacie Państwo poniżej.

piątek, 12 kwiecień 2013 09:22

Koniec e-pożyczek?

1

Planowane są zmiany w prawie, które nałożą na pożyczkobiorcę obowiązek uzyskania pisemnej zgody na sprawdzenie wiarygodności kredytowej klienta i to za każdym razem.


c

Wszczęto postępowanie antymonopolowe przeciwko operatorom komórkowym: Polkomtel, PTC oraz PTK Centertel.


2

14 marca 2013 roku Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej podpisał rozporządzenie dotyczące warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące.


k

Nie skarbówka, lecz urzędnicy gminni będą ścigać tych, którzy nie wnoszą opłat śmieciowych.


jfx

Dzisiaj wchodzi w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, która nakłada wiele obowiązków, jak również ograniczeń dotyczących nadawców usług audiowizualnych na żądanie.


wtorek, 26 luty 2013 07:07

Niższe opłaty za wycięcie drzew

dg

Obecnie opłata za wycięcie drzewa uzależniona jest od jego wieku.


54

W piątek doszło do znowelizowania przez Sejm ustawy o pomocy społecznej, której celem jest usprawnienie udzielania pomocy osobom potrzebującym.


Zasady udziału w przetargach – od dziś zmieniają się zasady

Stworzenie możliwości wyłączenia z przetargów spółek powiązanych kapitałowo, dialog techniczny, zmiany w kwestii kar dla wykonawców za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia – to nie wszystko co uległo zmianie Prawa zamówień publicznych – wchodzi w życie dzisiaj.


Poinformuj nas