czwartek, 18 październik 2018 19:34

JASMATY: jazz na funkowym gruncie

JASMATY: jazz na funkowym gruncie

piątek, 12 październik 2018 12:07

X Konferencja Ekologiczna w Jaśle

X Konferencja Ekologiczna w Jaśle

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS oraz Partner Główny - Grupa LOTOS S.A. po raz dziesiąty zapraszają do udziału w Konferencji Ekologicznej pn. „POWIETRZE – rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony”. Konferencja odbędzie się w dniu 24 października 2018 r. w godz. 9.00 – 14.00 w budynku MDK w Jaśle. Honorowym patronatem wydarzenie objął Starosta Jasielski – Adam Pawluś.
W tym roku pochylimy się nad problemem zanieczyszczenia powietrza, które jesteśmy zobowiązani chronić jako dobro wspólne. Podczas wykładów omówione zostaną kwestie stanu powietrza w województwie podkarpackim i w Jaśle, problem niskiej emisji oraz jej skutki dla zdrowia. Wyjątkowo potraktujemy temat roślin pomagających w walce z zanieczyszczeniem powietrza – począwszy od nasadzeń w miastach, poprzez rośliny w przydomowych ogródkach, na balkonach i wewnątrz mieszkań. Specjalnie na tę okazję przy budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle stanie Mobilne Laboratorium POLoNEs z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie - jeżdżąca pracownia wyposażona między innymi w sprzęt służący prezentacji przyczyn niskiej emisji, sposobów jej ograniczania i likwidowania. Na zakończenie spotkania udamy się do Stacji Monitoringu Jakości Powietrza przy ul. Sikorskiego w Jaśle, gdzie pracownicy WIOŚ w Rzeszowie – Delegatura w Jaśle opowiedzą o zasadach jej działania.
Konferencję kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych, w szczególności do nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych, klas gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
Zgłoszenia do udziału prosimy dokonywać telefonicznie pod nr 13 446 59 25 (najpóźniej w dniu Konferencji prosimy o dostarczenie formularza pobranego ze strony www.mdkjaslo.pl – aktualności – X Konferencja Ekologiczna) – do dnia 18.10. – liczba miejsc ograniczona!
Wykłady wygłoszą:
dr inż. arch. kraj. Marta Pisarek – Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Agroekologii „Rośliny „antysmogowe” pomagające w walce z zanieczyszczeniem powietrza”
dr inż. Anita Zapałowska – Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Bioenergetyki i Analizy Żywności „Problem emisji substancji niebezpiecznych podczas spalania odpadów - dioksyny i furany".
mgr inż. Jolanta Nawrot, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie – Delegatura w Jaśle „Jakość powietrza w województwie podkarpackim i w Jaśle”
lekarz Robert Snoch, specjalista pediatra i alergolog „Najczęstsze choroby alergiczne u dzieci i młodzieży – rozpoznawanie, leczenie i profilaktyka”.
Udział w konferencji – bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!
MDK w Jaśle i Jasielskie Stowarzyszenie Consensus

czwartek, 04 październik 2018 13:24

Konkursy: Zadebiutuj w Lirycznym Jaśle!

Konkursy: Zadebiutuj w Lirycznym Jaśle!

Piszesz wiersze lub opowiadania? Publikujesz na blogu albo wygrałeś już w konkursie literackim? A może nikt jeszcze nie czytał twoich utworów? Masz okazję sprawdzić swoje umiejętności. Weź udział w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”.

Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle. Konkurs jest adresowany do autorów wierszy i opowiadań – uczniów ze szkół podstawowych, w tym klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Tematyka prac jest dowolna, ale nie mogą to być wypracowania szkolne ani prace wcześniej publikowane bądź nagrodzone w innych konkursach. Laureaci otrzymają nagrody, a ich wiersze i opowiadania zostaną opublikowane w tomiku „Liryczne Jasło”, wydawanym co roku przez Bibliotekę, jako pokłosie Konkursu.
Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu, który wraz z Kartą uczestnika, Oświadczeniem, Klauzulą informacyjną, Zgodą na przetwarzanie danych osobowych i Zgodą na wykorzystanie wizerunku można pobrać ze strony: https://strona.mbp.jaslo.pl/pl/a/Konkursy-Zadebiutuj-w-Lirycznym-Jasle (zakładki z prawej strony tekstu). 
Tylko utwory uczestników, którzy spełnili kryteria podane w Regulaminie będą rozpatrywane przez jury Konkursu.

Szczegółowe informacje:
Renata Grzegorczyk
Magdalena Chart
Małgorzata Smyka

Tel. 13 446 26 02, wew. 35