piątek, 18 marzec 2016 14:02

Sprostowanie

SprostowanieW artykule pod tytułem „Fuszerka za publiczne pieniądze czy fachowcy od siedmiu boleści?”, opublikowanym 16 marca 2016 r. na portalu informacyjnym www.miastojaslo.pl podano Czytelnikom nieścisłe informacje, wymagające sprostowania.


 

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach którego wykonana była przebudowa Jasielskiego Domu Kultury, nie był składany w ostatnim terminie. Wniosek został złożony
w marcu 2010 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i techniczną, jednakże ze względu na wykorzystanie dostępnych środków finansowych w ramach Programu, został wpisany na listę rezerwową projektów zatwierdzonych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego (EFRR). Decyzja o możliwości skorzystania z dofinansowania pojawiła się dopiero pod koniec 2014 roku. Wówczas podjęto decyzję o realizacji projektu. Warunkiem podpisania umowy była deklaracja, że zakres rzeczowy musi zostać zrealizowany do listopada 2015 roku.

Miasto zauważyło usterkę polegającą na nieznacznym wypaczeniu podłogi na scenie (w miejscu dla orkiestry pod sceną). Usterka została zgłoszona wykonawcy już w grudniu 2015 roku (11.12.2015 r.) i została przyjęta do usunięcia, jednak z uwagi na harmonogram imprez organizowanych przez JDK, nie mogła być do tej pory zrealizowana. Usuniecie zaplanowano na przełomie kwietnia i maja br. Trzeba jednak zaznaczyć, że wypaczenie podłogi w żaden sposób nie wpływa na korzystanie ze sceny.

UMJ

REKLAMA

fotografia dziecieca noworodkowa

REKLAMA

Fotograf Jasło

 

Dodaj komentarz

Redakcja portalu www.miastojaslo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zawartych w komentarzach użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do wycięcia całego komentarza lub jego fragmentu. Wszystkie komentarze wymagają akceptacji administratora portalu. Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w regulaminie portalu.

Regulamin